14 listopada Intrum Justitia i Lindorff ogłosiły zamiar połączenia się i stworzenia nowej firmy

15/11/2016

Obydwie grupy wierzą, że dzięki tej synergii, stworzą europejskiego lidera branży zarządzania wierzytelnościami, wyznaczającego trendy dla całego sektora, który dzięki efektowi skali, wykorzystaniu najnowszych technologii wygeneruje dodatkową jakość, wartość i korzyści dla swoich Klientów.

Ponad 200 letnie, łączne doświadczenie Intrum Justitia i Lindorff zdobyte na rynkach lokalnych i globalnych, pozwoli świadczyć lepiej dopasowane i kompleksowe usługi, proponować nowe, elastyczne produkty oraz zwiększać wydajność i rentowność biznesu naszych Klientów.

Nowa firma będzie liderem w branży, który mocno zaznaczy swoją obecność w 23 rynkach w całej Europie z zespołem liczącym ponad 8 000 profesjonalnych i zaangażowanych pracowników.

“Po połączeniu osiągniemy wielkość i pozycję umożliwiającą nam skorzystanie z bezprecedensowej okazji do wzrostu i ekspansji wynikającej z aktualnych trendów strukturalnych w sektorze bankowości. Mamy wspólne ambicje polegające na zajęciu pozycji lidera w branży i wierzymy, iż możemy się się pozytywnie przyczynić do rozwoju zdrowej ekonomii w Europie. Obie firmy, każda we własnym zakresie, dokładała pionierskich starań mających na celu pokazanie, w jaki sposób działa nasza branża, koncentrując się na zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz uczciwej i pełnej szacunku windykacji”, mówi Mikael Ericson, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Intrum Justitia.

“To połączenie jest idealne zarówno z geograficznego punktu widzenia, jak również z perspektywy doświadczenia oraz klientów. Wzmocni to naszą obecność na lokalnych rynkach i stworzy dla nas międzynarodową platformę umożliwiającą kontynuację, a także dalsze doskonalenie naszych usług zarówno dla małych i dużych klientów. Razem z Mikaelem cieszę się na połączenie umiejętności naszych pracowników oraz naszego doświadczenia w branży, mające na celu stworzenie wiodącej w branży organizacji świadczącej usługi zarządzania wierzytelnoąciami”, mówi Klaus-Anders Nysteen, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Lindorff.

Transakcja ta wymaga zgody akcjonariuszy, a także urzędu antymonopolowego oraz urzędu regulacji. Przewidywana finalizacja transakcji ma nastąpić w drugim kwartale 2017 r., w zależności od czasu wymaganego do uzyskania zgód w/w urzędów.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.intrum.com/pl/pl/o-nas/newsroom/poczenie-intrum-justitia-i-lindorff/.