2019 rokiem wspólnych projektów edukacyjnych KPF i WIB

2019 rokiem wspólnych projektów edukacyjnych KPF i WIB

W ramach realizacji działań zmierzających do upowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania profesjonalnego rynku usług finansowych, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Warszawski Instytut Bankowości (WIB) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy na rok 2019. Umowa została sygnowana przez Andrzeja Rotera – Prezesa Zarządu KPF oraz Mariolę Szymańską-Koszczyc – Wiceprezeskę WIB.

Mając na uwadze potrzebę szerszego oddziaływania na rzecz stałego podnoszenia poziomu kompetencji pracowników sektora finansowego, KPF i WIB nawiązały współpracę, efektem której będzie m.in. zapewnienie Członkom KPF dostępu do e-learningowej platformy szkoleniowej WIB oraz organizowanych przez WIB warsztatów. To kolejny element działalności samorządowej KPF z obszaru szeroko rozumianej edukacji, obejmujący jak dotąd – prowadzone samodzielnie lub we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi – badania i opracowywane raporty, a także projekty kongresowe i warsztaty.

Wysokie kompetencje Warszawskiego Instytutu Bankowości, bardzo liczne grono klientów spośród istotnych dla funkcjonowania rynku usług finansowych instytucji to znakomity prognostyk dla wszystkich, którzy nie tylko zamierzają dynamicznie rozwijać swoje przedsiębiorstwa, ale również tworzyć solidne do tego fundamenty w długiej perspektywie. Skorzystanie ze szkoleń,  oferowanych przez WIB, może być do tego skutecznym narzędziem. KPF, dbając o wysokie standardy praktyk biznesowych na rynku finansowym, uznaje podpisaną umowę o współpracy za ważną wskazówkę dla dokonywanych wyborów o celach edukacyjnych przedsiębiorstw finansowych – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Wykorzystanie potencjału obu instytucji przyniesie niezwykle pożyteczny efekt nie tylko dla Członków KPF. Współpraca z KPF zapewni WIB możliwość szerszego prowadzenia swej działalności statutowej, polegającej m.in. na organizowaniu szkoleń o tematyce związanej z rynkiem usług finansowych.

Żyjemy coraz dłużej. Otaczający nas świat zmienia się nieustannie i coraz szybciej. Jeśli chcemy podmiotowo uczestniczyć w życiu zawodowych, MUSIMY stale się uczyć. To jest odpowiedzialność pracodawców, ale także determinanta sukcesu każdego pracownika sektora finansowego na każdym etapie kariery: na starcie i w fazie dojrzałości zawodowej. WIB stara się być dobrym motywatorem i partnerem w przygodzie stałego rozwoju zawodowego. Cieszymy się ogromnie z rozszerzającej się współpracy z KPF – dodaje Mariola Szymańska-Koszyc, Wiceprezes WIB.