Aasa Polska wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aasa Polska dołącza do grona strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i podpisuje Kartę Różnorodności. Jest to kolejny element programu CSR realizowanego przez firmę. W tym roku Aasa Polska uruchomiła swoją pierwszą kampanię społeczną „Aasy Netu”, której celem jest minimalizacja wykluczenia cyfrowego Polek po 45-tym roku życia.

Do strategicznych celów Aasa Polska, technologicznej firmy finansowej specjalizującej się w udzielaniu pożyczek ratalnych, należą zrównoważony rozwój i uwzględnianie w codziennych działaniach problematyki społecznej, interesów klientów, partnerów i pracowników. Dołączenie do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest kolejnym krokiem w rozwijaniu odpowiedzialności biznesowej firmy.

Program Partnerstwa FOB to platforma ponad 50 firm i organizacji z różnych branż, i regionów Polski. Jego głównym celem jest wspieranie firm w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi społecznie, a także umożliwienie im wymiany doświadczeń w różnych obszarach z tym związanych.

Dołączenie do liderów CSR w Polsce jest dla nas równoznaczne z deklaracją, że traktujemy nasze zaangażowanie społeczne w sposób strategiczny. Zrealizowaliśmy ostatnio dużą kampanię CSR, która przyniosła wymierne korzyści jej adresatom, i zamierzamy kontynuować tego typu działania – podkreśla  Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska. – Cieszę się, że razem z FOB będziemy mogli przyczyniać się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a jednocześnie czerpać z doświadczeń innych firm członkowskich w tym zakresie.

– Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skupia liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. To  firmy, które nie tylko same działają zgodnie z tymi zasadami, ale też chcą się włączyć w rozwój koncepcji i upowszechnianie standardów zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Witam serdecznie Aasa Polska w tym prestiżowym gronie i cieszę się, że będziemy mogli współpracować przy kolejnych projektach CSR-owych. Dobrym przykładem jest tu kampania edukacyjna „Aasy Netu”, która przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, a którą wspieraliśmy patronatem portalu odpowiedzialnbiznes.pl – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kampania społeczna na rzecz włączenia cyfrowego

Największą dotychczasową inicjatywą firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności jest kampania edukacyjna “Aasy Netu”, rozpoczęta w czerwcu 2017 roku i poświęcona wykluczeniu cyfrowemu.
Z badania przeprowadzonego na zlecenie Aasa wynika, że największą grupą pozostającą poza zasięgiem Internetu są Polki między 45 a 70 rokiem życia. Jest ich prawie 2 miliony. Kampania była szeroko komentowana w mediach, a dotychczasowa liczba jej beneficjentów przekroczyła 20 tysięcy.

Nasza pierwsza kampania CSR, odpowiada na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Powstała w oparciu o badanie zrealizowane wśród naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników, których zapytaliśmy w jakie działania z zakresu CSR powinniśmy się zaangażować. Jednocześnie ma ona ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić – mówi Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa Polska pochodzi ze Skandynawii, regionu, który wyróżnia się jednym z najwyższych współczynników digitalizacji społeczeństwa. Wdrożono tam wiele zaawansowanych usług elektronicznych, które mają służyć obywatelom. Jednym z głównych elementów tych działań była edukacja społeczeństwa i właśnie tego typu działania firma postanowiła przeprowadzić w Polsce.

Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Chcieliśmy przenieść nasze doświadczenia w tym zakresie na grunt polski, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu – dodaje Ovais Siddiqui.

Celem akcji edukacyjnej „Aasy Netu”, która wystartowała w czerwcu 2017 r. jest cyfrowa aktywizacja dojrzałych osób przy wsparciu młodszych. Na stronie aasynetu.pl udostępniono bezpłatny multimedialny program nauczania. Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu eksperta Aasa i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób uczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące informacje w Internecie. W akcję zaangażowało się wielu pracowników firmy w ramach wolontariatu.

Kampania CSR „Aasy Netu” to dla nas bardzo ważny krok w rozwoju naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Widzimy, że tego typu inicjatywy są potrzebne, dlatego szukamy kolejnych możliwości jej kontynuacji i reagowania na realne problemy społeczne z obszaru cyfryzacji w Polsce – mówi Ovais Siddiqui.

Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem medialnym portal Odpowiedzialnybiznes.pl.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Aasa Polska podejmuje też wiele działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy. Przykładem tego jest program „Aasa Heart Inside”, w ramach którego pracownicy biorą udział
w inicjatywach dobroczynnych, maratonach charytatywnych i akcjach krwiodawstwa.

Firma wspiera także różnorodność i wielokulturowość w miejscu pracy, a w jej oddziałach pracują osoby pochodzące z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii, Czech, Kazachstanu, Rumunii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Procentowy udział kobiet wśród wyższej kadry menedżerskiej w polskim oddziale wynosi 45 procent. Firma zatrudnia tu również kilka osób niepełnosprawnych.

Podejście to zostało potwierdzone przez wyniki badania Top Employers, przeprowadzonego w firmie przez Aon Hewitt w lipcu 2017 r. Zgodnie z nim 83% pracowników Aasa Polska uważa, że to właśnie różnorodność jest najmocniejszą stroną organizacji.

Chcemy tworzyć organizację działającą w oparciu o poszanowanie podstawowych zasad równości. Taką, która szanuje różnorodność wszystkich osób w środowisku pracy, bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, orientację seksualną czy niepełnosprawność    deklaruje Ovais Siddiqui.

Wyrazem tego podejścia jest podpisanie w listopadzie br. Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, Rzecznika Praw Obywatelskich i FOB. Jest ona podpisywana przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Odpowiedzialność w biznesie

Aasa Polska kładzie duży nacisk na transparentność i odpowiedzialne pożyczanie. W 2013 roku otrzymała Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dwa lata później uzyskała Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., który wyróżnia na rynku przedsiębiorstwa i instytucje aktywnie wspierające budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku.

Należy również do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych od 2015 roku. Wraz z jej pozostałymi członkami z branży współtworzyła Księgę Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych, która stanowi zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania. Aasa kilkakrotnie przeszła pozytywnie weryfikację dokonywaną przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pod kątem dostosowania się do Zasad Dobrych Praktyk w swoich praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych.