Aasa wprowadza nową ofertę pożyczkową z wyższą dostępną kwotą i dłuższym okresem spłaty

Aasa Polska wprowadza nową, bardziej atrakcyjną ofertę pożyczek ratalnych dla konsumentów i przedsiębiorców. Klienci indywidualni mogą wnioskować o pożyczkę ratalną “Aasa Lekkie Raty” w wysokości nawet do 15 000 zł i okresie spłaty do 36 miesięcy. Z kolei maksymalna kwota pożyczki dla osób prowadzących własną działalność wzrosła do 20 000 zł, w ratach rozłożonych na maksymalnie 36 miesięcy.

Zmiany w obu flagowych produktach Aasa Polska są bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania klientów
i klientek. Firma stawia na indywidualne podejście i umożliwia większą elastyczność podczas wyboru kwoty i okresu spłaty pożyczki. Znacząco zwiększyła kwoty obu oferowanych pożyczek i wydłużyła terminy ich spłat. Klienci mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki przy jednoczesnym obniżeniu wysokości miesięcznej raty.

– Zwiększenie kwot finansowania i wydłużenie terminów spłaty pozytywnie wpłynęło na “lekkość” rat oraz dostępność oferty zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Takie rozwiązanie wzmacnia naszą pozycję jako skandynawskiego FinTechu, który uzupełnia ofertę banków, działając w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania informuje Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

“Aasa Lekkie Raty” do 15 000 zł na 36 miesięcy

W przypadku pożyczki dla klientów indywidualnych “Aasa Lekkie Raty” zwiększono maksymalną kwotę finansowania z 10 000 do 15 000 zł. Wydłużono również o rok okres kredytowania, który wynosi obecnie od 12 do 36 miesięcy. Nowa oferta dotyczy kanału brokerskiego.

– Z najnowszych danych GUS[1] wynika, że Polacy i Polki są w stanie miesięcznie odłożyć średnio ok. 400 zł na osobę. Może to być niewystarczająca kwota na wydatki specjalne, takie jak wakacyjny wyjazd dla całej rodziny czy remont mieszkania. Dlatego dajemy naszym klientom i klientkom możliwość wnioskowania o wyższe kwoty pożyczek w rozłożeniu na większą liczbę miesięcznych rat, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości – informuje Patrycja Gołębicka, Sales Director w Aasa Polska.

„Lekkość” oferty Aasa odnosi się z jednej strony do obniżonych miesięcznych rat i jednego z najniższych na rynku RRSO (całkowitego kosztu pożyczki), a z drugiej strony do łatwego procesu wnioskowania o pożyczkę przy minimum formalności. Decyzja kredytowa podejmowana jest w czasie rzeczywistym, a przekazanie środków następuje zaraz po podpisaniu umowy. Jako odpowiedzialny pożyczkodawca Aasa oferuje też swoim klientom i klientkom możliwość skorzystania z miesięcznych wakacji od spłaty, a także jej dobrowolne ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

“Aasa dla Biznesu” 20 000 zł na 36 miesięcy

Aasa dostrzegła również zapotrzebowanie na wyższe kwoty finansowania wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Firma zdecydowała się na dwukrotne zwiększenie dostępnej kwoty pożyczki “Aasa dla Biznesu” z 10 000 do 20 000 zł. Wydłużyła też maksymalny okres jej spłaty z 24 na 36 miesięcy. Nowa oferta jest dostępna zarówno w kanale brokerskim jak i przez Internet.

Rozwój oferty biznesowej jest bezpośrednią odpowiedzią firmy na wyniki “Badania potrzeb mikroprzedsiębiorców w zakresie finansowania”, zrealizowanego przez instytut Smartscope. Spośród właścicieli i właścicielek mikrofirm (zatrudniających od 1 do 9 osób), którzy zadeklarowali potrzebę uzyskania dofinansowania, aż co piąta osoba zadeklarowała zainteresowanie kwotą w przedziale 10-49 tys. złotych.

– Badając potrzeby mikrofirm zauważyliśmy, że co czwarty mikroprzedsiębiorca chce inwestować w rozwój, a co piąty potrzebuje wyższych kwot finansowania. Jak wiadomo inwestycje, które przyczyniają się do realnego rozwoju firmy, jak np. zakup sprzętu, generalny remont lokalu usługowego czy zakup licencji na programy komputerowe, wymagają wyższych nakładów. Z tego powodu postanowiliśmy zwiększyć kwotę pożyczki “Aasa dla Biznesu” i dać możliwość dłuższego okresu jej spłaty – informuje Dominik Ciula, Sales Manager w Aasa Polska.

W swojej nowej ofercie biznesowej Aasa zachowała jej wcześniejsze benefity, takie jak minimalna ilość formalności, elastyczne warunki spłaty i błyskawiczna wypłata środków. Dodatkowe finansowanie jest dostępne już w momencie założenia firmy, a pożyczkobiorca może samodzielnie określić okres, w jakim chce spłacić pożyczkę biznesową. Co więcej, dzięki ekspresowej decyzji o przyznaniu finansowania oraz możliwości podpisania umowy online, przelew środków może nastąpić jeszcze w dniu złożenia wniosku. Istnieje również możliwość wliczenia pożyczki w koszty prowadzonej działalności.

Nowe podejście do kosztu pożyczki

W ramach odpowiedzialnego podejścia do pożyczania Aasa wprowadza nowe zasady naliczania kosztu pożyczki, które są bardziej korzystne dla klientów i klientek z dobrą historią kredytową. Koszt ten jest wyliczany indywidualnie, na podstawie analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Oznacza to, że cena pożyczki jest uzależniona od poziomu ryzyka związanego ze spłatą im wyższa zdolność kredytowa klienta, czy klientki, tym niższe koszty pożyczki. Warto zauważyć, że to rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla pożyczkobiorców, charakteryzujących się wyższą zdolnością kredytową (otrzymują lepszą ofertę w niższej cenie), ale także dla tych, którzy ze względu na wysoki poziom ryzyka kredytowego byli dotąd wykluczeni z możliwości uzyskania finansowania.

Bardziej elastycznie i odpowiedzialnie

Aasa za swój kluczowy wyróżnik uznaje odpowiedzialne podejście do pożyczania i prowadzenia biznesu. Firma korzysta z jednych z najbardziej zaawansowanych usług scoringowych na świecie w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej klientów, tak aby udzielać pożyczek tylko tym osobom, które są w stanie je spłacić. Bezpieczeństwo i transparentność to niezmienne wyróżniki oferty Aasa klienci przed podpisaniem umowy są informowani o wysokości miesięcznych rat, całkowitym koszcie pożyczki (RRSO) oraz warunkach umowy.

***

Badanie „Potrzeby mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania 2017” zostało przeprowadzone w październiku 2017 roku przez Smartscope na zlecenie Aasa Polska, metodami CAWI i CATI, na reprezentatywnej grupie 1000 przedsiębiorców z firm, w których zatrudnionych jest od 1 do 9 osób.

[1] GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.