Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Do finału zmierzają prace Zespołu Roboczego ds. Przeglądu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Zespół pod kierunkiem Rzecznika Etyki zakończył proces konsultacji dokumentu z członkami ZPF oraz komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi. W ramach procesu uzyskano m.in. stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Uzyskane komentarze przyczyniły się do wypracowania lepszej wersji końcowej dokumentu III księgi ZDP.

Komisja Etyki 4 stycznia 2021 r. rozpoczęła coroczny audyt etyczny, którego realizacja stanowi obowiązek każdego członka ZPF.

W 2021 roku Rzecznik Etyki prowadził 39 postępowań (wobec 41 w 2020 r.) dotyczących zbadania zgodności praktyk członków Związku z Zasadami Dobrych Praktyk. Kolejny rok z rzędu wzrasta liczba skarg od indywidualnych konsumentów. Dziękujemy za okazane nam zaufanie!