Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

W marcu Zarząd ZPF powołał Zespół Roboczy ds. Przeglądu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Zespół pod kierunkiem Rzecznika Etyki rozpoczął pracę nad aktualizacją III księgi ZDP. Celem prac Zespołu jest aktualizacja ZDP w zakresie praktyk zarządzających wierzytelnościami.

____________________________

W maju powołany został również Zespół Roboczy ds. Przeglądu Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe. Celem prac jest aktualizacja praktyk instytucji pożyczkowych.

____________________________

Dobiega końca audyt etyczny za 2021 r. Przeprowadzenie audytu stanowi obowiązek każdego członka Związku Przedsiębiorstw Finansowych, a jego niewykonanie pociąga za sobą skutki w postaci wszczęcia przez Komisję Etyki postępowania o naruszenie Zasad Dobrych Praktyk.

____________________________

Komisja Etyki rozpoczęła przegląd stron internetowych członków Związku pod kątem identyfikacji etycznej, w tym członkostwa w ZPF, promocji Komisji Etyki i Zasad Dobrych Praktyk oraz umieszczania na stronie przedsiębiorcy informacji o postępowaniach skargowych przez Rzecznikiem i Komisją Etyki ZPF. Zakończenie przeglądu planowane jest na koniec maja.

Więcej informacji: Dominik Stanny, Rzecznik Etyki ZPF, e-mail: etyka@zpf.pl