Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Związek Przedsiębiorstw Finansowych, dla którego etyczne działania jego Członków stanowi kluczowy element misji, był jednym z partnerów biznesowych IX Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej „Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro. 60 lat praw konsumenta”, która 9-10 czerwca 2022 r. odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Rzecznik Etyki ZPF wziął udział w panelu dotyczącym praw konsumenta do bezpieczeństwa i ochrony interesów ekonomicznych. Warto również odnotować, iż program etyczny ZPF jest coraz szerzej znany, co znalazło wyraz w wypowiedziach prelegentów i uczestników konferencji.

Walne Zebranie Członków ZPF przyjęło do stosowania zaktualizowane Zasady Dobrych Praktyk. Zmiany dotyczą II księgi ZDP Sprzedających Produkty Kredytowe oraz III księgi ZDP Zarządzania Wierzytelnościami z datą wejścia w życie od 1 października 2022 r.

Pierwsze półrocze w postępowaniach skargowych przed Rzecznikiem i Komisją Etyki dobiega końca. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Cieszymy się, że interesariusze obdarzają nas zaufaniem, a nasze wspólne wysiłki na rzecz budowania najwyższych standardów biznesu, przynoszą efekty.