Aktualnosci

Wartość Barometru Rynku Consumer Finance zwiększyła się w III kwartale 2021 r. do poziomu 104,4 punktów.

10/09/2021
Wartość Barometru Rynku Consumer Finance zwiększyła się  w III kwartale 2021 r. o 0,7 punktów procentowych, do poziomu 104,4 punktów. Gorzej oceniamy przyszłą sytuację gospodarczą i własne możliwości obsługi zobowiązań. Według najnowszych danych ZPF i IRG SGH w III kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BARCF[1]) uległa dalszej niewielkiej...

IV Kongres Sektora Fintech

26/08/2021
IV Kongres Sektora FinTech, który odbędzie się już jutro w Gdańsku, będzie okazją do spotkania przedstawicieli jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na rynku finansowym i  otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju sektora FinTech. Podczas tegorocznej edycji Kongresu  w gronie zaproszonych ekspertów i praktyków...

Aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

18/08/2021
Powołany w marcu br. Zespół Roboczy ds. Przeglądu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, pod kierunkiem Rzecznika Etyki, przygotował projekt zaktualizowanej III księgi ZDP zarządzania wierzytelnościami. Projekt w czerwcu i lipcu został skonsultowany z członkami ZPF. Wkrótce projekt III księgi zostanie przedstawiony kluczowym interesariuszom zewnętrznym. Dobiegł końca audyt etyczny za 2021 r....

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

12/08/2021
Ministerstwu Finansów przedłożyliśmy stanowisko w sprawie projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, po czym wzięliśmy udział w konferencji uzgodnieniowej, podczas której prezentowaliśmy nasze zastrzeżenia i postulaty zmian projektu. Przedłożone uwagi są aktualnie przez projektodawcę analizowane i liczymy na ich uwzględnienie w kolejnej wersji przedmiotowego aktu, którego publikacji spodziewamy...

Moralność finansowa Polaków w czasie pandemii

06/08/2021
Praca na czarno, płacenie gotówką bez rachunku, aby uniknąć VAT oraz przepisywanie majątku na rodzinę, aby uciec przed wierzycielami – to zachowania, które na rynku finansowym spotykają się z największym społecznym przyzwoleniem – wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych pt. „Moralność Finansowa Polaków 2021”. To już szósta edycja tego unikalnego projektu...

Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć bariery dostępu do rynku finansowego i zapewnią lepszą ochronę klientów instytucji finansowych

05/08/2021
Nowelizację w sumie 19 ustaw planuje Ministerstwo Finansów w celu eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad nim oraz ochrony klientów instytucji finansowych. Wśród kluczowych zmian m.in. ułatwienia w zakresie podzlecania czynności outsourcingowych przez banki oraz rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF. Projektowane regulacje są szczegółowo analizowane przez...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i ZPF wspólnie otwierają nowy kierunek studiów podyplomowych “Nowoczesne technologie w finansach – Fintech”

30/07/2021
W październiku 2021 r. po raz pierwszy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uruchomione zostaną dwusemestralne, podyplomowe studia poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technologii w finansach. Studia prowadzone są we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych. W trakcie dwóch semestrów nauki w formule hybrydowej uczestnicy studiów będą mieli okazję poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę...

Porozumienie SGH i ZPF o współpracy na rzecz rozwoju rynków finansowych

26/07/2021
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Szkoła Główna Handlowa podpisały porozumienie o współpracy. Łącząc swoje zasoby i potencjał, obie instytucje liczą na osiągnięcie efektu synergii, który pozwoli między innymi, na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej na rynku finansowym w Polsce. Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych...

Czy boimy się utraty wartości środków w bankach?

16/07/2021
Ponad ¼ respondentów biorących udział w badaniu rynku Consumer Finance ZPF i IRG SGH, nadal posiada lokaty terminowe w bankach. Ta grupa mogłaby stracić, gdyby zostało  wprowadzone ujemne oprocentowanie. W takiej sytuacji aż 77% zdecydowałoby się na likwidację lokat i zainwestowanie środków w inny sposób. Od kilkunastu kwartałów, coraz większa...

Płaca minimalna w górę

07/07/2021
Rada Ministrów zaproponowała wysokość płacy minimalnej na rok 2022 na poziomie 3 000 zł. Propozycja została przekazana do konsultacji społecznych. Proponowana kwota jest wyższa o 200 zł od pensji minimalnej z bieżącego roku. Przedstawiciele pracodawców zgadzają się na zaproponowaną kwotę. Z kolei związki zawodowe postulują o zwiększenie płacy nawet o 500...