Aktualnosci

III Kongres Antyfraudowy

15/10/2012
III Kongres Antyfraudowy, odbył się dnia 11 października 2012 roku w Warszawie. Kongres został poświęcony koncepcji współdziałania człowieka i technologii bowiem  zdaniem organizatorów kongresu sukcesem w przeciwdziałaniu nadużyciom jest umiejętne łączenie zdobyczy technologicznych z oddziaływaniem na człowieka. Zaproponowana tematyka skupia się wokół problemu odpowiedzialności kierownictwa instytucji finansowych za obszar nadużyć...

ALLERHAND SUMMIT: Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

29/08/2012
W dniu 11 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012 organizowany przez Instytut Allerhanda. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce została Partnerem wydarzenia. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz...

Skorzystać z doświadczeń Wielkiej Brytanii i Danii – KPF publikuje stanowisko w sprawie raportu Komitetu Stabilności Finansowej

06/05/2012
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, podobnie jak większość interesariuszy rynku finansowego w Polsce z dużym zainteresowaniem zapoznała się z treścią raportu Komitetu Stabilności Finansowej, zawierającą wyniki szeroko zakrojonego badania działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do praktyk biznesowych parabanku Amber Gold sp. z o.o. Praktyki te ostatecznie dały z punktu widzenia...

II Europejski Kongres Finansowy

23/04/2012
W dniach 23-25 maja 2012 roku w Sopocie odbędzie się II Europejski Kongres Finansowy. Patronat nad Europejskim Kongresem Finansowym objęli Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego Janusz Lewandowski i Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Komitetowi Honorowemu Kongresu przewodniczy Lech Wałęsa, a Radzie Programowej Jan Krzysztof Bielecki. Tematem wiodącym Kongresu...

I KONGRES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w pozabankowych instytucjach pożyczkowo-kredytowych

20/04/2012
W dniu 22 maja 2012 roku w Warszawie odbył się I Kongres Zarządzania Ryzykiem na pozabankowym rynku pożyczkowo – kredytowym.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI z obszaru kredytów hipotecznych

21/03/2012
W dniu 26 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się konferencja “Efektywne zarządzanie wierzytelnościami z obszaru kredytów hipotecznych” organizowana wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Dojrzewanie portfeli kredytów hipotecznych, rosnące saldo kredytów nieregularnych, pogarszająca się jakość portfela, skomplikowany charakter konsekwencji tego zjawiska i...

Debata Okrągłego Stołu – Postępowanie Egzekucyjne

07/02/2012
Wspólny projekt KPF i Krajowej Rady Komorniczej: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU – doświadczenia, opinie, rekomendacje uczestników rynku. Efektywne zarządzanie wierzytelnościami to aktualnie jedno z najbardziej istotnych zadań i celów uczestników rynku w Polsce. Okres spowolnienia gospodarczego, który w wielu sektorach gospodarki generuje u wierzycieli znacznych rozmiarów portfele należności...

Warsztaty: Pomiar ryzyka kredytowego dla kredytów detalicznych

07/02/2012
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji warsztatów, przeznaczonych dla praktyków rynku kredytów detalicznych. Szczególnie gorąco zapraszamy osoby zajmujące się strategią rynkową i sprzedażą kredytów detalicznych, kreowaniem produktów finansowych, kontrolą wewnętrzną, a także analityków ryzyka kredytowego (dla tych ostatnich będzie to okazja do poszerzenia i...

KPF w Debacie PAP o rynku pożyczkowym

09/10/2011
W obliczu zmian legislacyjnych, regulujących rynek pożyczkowy w Polsce, Polska Agencja Prasowa zorganizowała debatę “Skuteczny nadzór nad rynkiem pożyczkowym”, w której udział wziął Andrzej Roter. Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zwrócił uwagę na dwa aspekty projektowanych zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym.