ALLERHAND SUMMIT: Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

29/08/2012

W dniu 11 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012 organizowany przez Instytut Allerhanda. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce została Partnerem wydarzenia.

Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Kongres jest dorocznym spotkaniem branży finansowej, na który organizatorzy zapraszają przedstawicieli:
– regulatorów i nadzorców rynku,
– władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
– banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych,
– doradców prawnych i biznesowych oraz audytorów,
– nauki prawa i ekonomii,
– mediów.

AGENDA 2012 (click here)
Szczegółowy program Kongresu pod adresem : www. finansowy.allerhand.pl
Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
finansowy@allerhand.pl