Apetyt Europy na kredyt konsumpcyjny nie maleje

Apetyt Europy na kredyt konsumpcyjny nie maleje

EUROFINAS, reprezentujący na forum europejskim instytucje finansowe z 18 krajów Europy, przedstawił rezultaty działania zrzeszonych w nim organizacji na ich rynkach narodowych. Dane, obemujące okres I półrocza 2017 roku, pozwalają ocenić kondycję europejskiej gospodarki.

Ponieważ EUROFINAS zrzesza nie tylko instytucje finansowe z Unii, ale również tureckie i norweskie, możliwa jest szeroka ocena tego, co dzieje się w finansowej Europie.

Nie jest zaskoczeniem, że kolejny raz mamy do czynienia z dobrymi statystykami sprzedaży kredytów. Wprawdzie dynamika w całym półroczu nie była na tak wysokim poziomie jak w pierwszym kwartale, to procentowe wzrosty potwierdzają utrzymujące się, bardzo optymistyczne nastawienie konsumentów do przyszłości – ocenił dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Źródło: EUROFINAS

Tak zwana nowa produkcja kredytowa wzrosła w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku o 5,9%. W tym samym okresie jeszcze szybciej rosły kredyty konsumpcyjne, bowiem ich wzrost przekroczył 6%. Rosły również wolumeny kredytów na zakup samochodów nowych i używanych – o 5,2%.

Biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez poszczególne kraje, widoczne są duże różnice. Konsumenci Hiszpanii wyraźnie maja już za sobą kryzys – wzrost o blisko 11% jest tam bardzo wyraźny. Podobnie wygląda sytuacja na rynku kredytowym w Portugalii. Te dwa iberyjskie kraje zasługują na szczególną uwagę ze względu na ich nie tak dawne problemy gospodarcze.

Widoczna jest także wysoka aktywność konsumentów na rynku kredytów samochodowych, co ma odzwierciedlenie nie tylko w statystykach dotyczących rejestracji samochodów.

Źródło: EUROFINAS

W statystykach dynamiki przyrostu wyróżnia się Portugalia, która osiągnęła dynamikę przekraczającą 25%. Bardzo dobre wyniki osiągnęły rynki niemiecki i hiszpański. Spadek dynamiki kredytów segmencie samochodowym odnotowany został we Francji.