Audyt etyczny, Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta oraz zmiany w Zasadach Dobrych Praktyk – aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

Audyt etyczny, Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta oraz zmiany w Zasadach Dobrych Praktyk – aktualności Rzecznika i Komisji Etyki

15 marca 2022 r. świętowaliśmy 33. Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji odbył się szereg konferencji i różnych wydarzeń, poświęconych problematyce ochrony praw konsumenta. Dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki reprezentował ZPF podczas Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta w Głogowie, adresowanego do uczniów szkół średnich. ZPF oraz instytucje tj.UOKIK, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Pacjenta i przedsiębiorcy ufundowali nagrody dla zwycięzców konkursu. W gali konkursu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji państwowych oraz krajowego i lokalnego biznesu.

Komisja Etyki kontynuuje proces audytu etycznego. Do tej pory certyfikat zgodności działania z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF za rok 2021 uzyskało 33 członków ZPF. Przystąpienie do audytu etycznego stanowi obowiązek każdego przedsiębiorstwa członkowskiego Związku, a brak współpracy z Komisją Etyki w zakresie audytu może zostać uznany za naruszenie Zasad Dobrych Praktyk.

Projekty Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe (II księga ZDP) oraz Zasad Dobrych Praktyk Zarządzania Wierzytelnościami (III księga ZDP) zostały przekazane przez Rzecznika Etyki do Rady Związku z prośbą o wyrażenie opinii. W przypadku pozytywnej opinii Rady Rzecznik Etyki przedstawi oba dokumenty Walnemu Zebraniu celem przyjęcia do stosowania przez członków Związku.

Orzeczenia Komisji Etyki, w których orzeczono sankcję w postaci kary nagany z podaniem do wiadomości członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, znajdują się na stronie internetowej ZPF, w sekcji członkowskiej, w zakładce „Orzeczenia Komisji Etyki”.