Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Robert Majkowski
Prezes Zarządu, Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Członek Zarządu EPPARG
Hipoteka odwrócona. Według prognoz do 2031 roku rynek globalny urośnie trzykrotnie
Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat globalny rynek hipoteki odwróconej urośnie trzykrotnie. Już dziś wartość środków uwalnianych, dzięki tej usłudze, przekracza rocznie 15 mld dolarów w skali świata...
Natalia Iwan
Marketing Leader, CRIF Poland
Świat w dobie koronawirusa zdeterminowany jest przez wykorzystanie technologii cyfrowej w celu zaspokajania naszych potrzeb i coraz więcej naszej codziennej aktywności przenosimy do internetu. W coraz bardziej cyfrowym środowisku oszustwa finansowe drastycznie rosną, a kreatywność i spryt oszustów  idealnie dostosowuje się do nowej rzeczywistości...
dr Mirosław Ciesielski
Koordynator Komisji Stałej ds. Fintech, ZPF
Polska nie doświadczyła wysokiego wzrostu oszustw i nadużyć w czasie pandemii, ale możliwości technologiczne w ich zakresie rosną. Powstaje nowa klasa graczy dostarczających narzędzi opartych o sztuczną inteligencję umożliwiających dokonywanie przestępstw na masową skalę...
Marta Kowalczuk-Kędzierska
Prawnik w kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
W sprawach ubezpieczeniowych dochodzenie części roszczenia nie należy do rzadkości. Przyczyn jest co najmniej kilka. Mniejsza wartość przedmiotu sporu (kwota objęta żądaniem pozwu) to niższa opłata sądowa...
Paulina Pragacz-Rejniak
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Sama instytucja doręczeń za pośrednictwem organu egzekucyjnego nie jest czymś nowym. Funkcjonowała ona również na gruncie nieobowiązującej już Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji...
Bogusław Gębarowski
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
W 2019 i 2020 roku miały miejsce istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej. Zmieniły się nie tylko przepisy kodeksu postępowania cywilnego, ale także szereg innych ustaw – które w mniejszym lub większym stopniu wpłynęły na sądowy proces dochodzenia należności...
dr Katarzyna Jóźwik
Dyrektor Generalna, Smartney Sp. z o.o.
Automatyzacja, biometria, zaawansowana analityka, coraz więcej produktów i usług dostępnych online, boom na obsługę poprzez smartfony, coraz szybsze procesy – sektor pożyczkowy korzystał z nowych technologii pełną parą, by ułatwić życie klientom. Aż przyszła pandemia, która może zmienić układ sił na rynku...