Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Czy frankowicze ponownie zatłoczą korytarze sądów?
Sprawy kredytobiorców kredytów indeksowanych czy denominowanych do franków szwajcarskich od dłuższego czasu wypełniają wokandy sądowe oraz rozgrzewają opinię publiczną. Przez lata sporów z powództw przeciwko bankom, powstało bardzo bogate orzecznictwo, ostatecznie ujednolicone wnioskami Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego.
Karol Dziasek
CEO & Co-founder, Self Learning Solutions (SLS)
Kiedy tylko FinTech myśli o globalnym rozwoju na rynkach świata, swój pierwszy krok kieruje w stronę kancelarii adwokackiej celem organizacji bytu prawnego do funkcjonowania w danym kraju, a drugi w stronę poszukiwania odpowiedniego systemu do zarządzania ryzykiem kredytowym. Jednym przecież z najwyższych kosztów, a nierzadko najwyższym, w firmach udzielających finansowania jest koszt złego długu.
Michał Ryszewski
Radca prawny, Partner zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Powrót do obiegu środków „zamrożonych” jako zaległe zobowiązania, to warunek poprawienia kondycji finansowej polskiej gospodarki. Już wiemy, że jego skutki będą długofalowe, dlatego działalność firm windykacyjnych może uchronić nas przed tak głęboką recesją – uważa Michał Ryszewski radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.
Bogusław Gębarowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Mimo najlepszych pomysłów i planów na biznes zawsze może się zdarzyć tak, że trafimy na kontrahenta, który będzie zwlekał z zapłaceniem za dostarczony mu towar czy usługi. To może spowodować efekt domina. Ktoś nie płaci nam, my nie mamy środków, by zapłacić innym firmom. Zatory płatnicze stanowią jeden z najczęstszych powodów utraty płynności finansowej. Jak ich uniknąć? Co robić, gdy już się pojawią?
dr Artur Trzebiński
Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
Premier Morawiecki zapowiedział cztery działania w ramach wsparcia osób, mających przejściowe problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów. Kto za to zapłaci i dlaczego banki? Należy pamiętać, że banki biorą na siebie ryzyko kredytowe i ryzyko przekształcenia krótkoterminowych, niestabilnych depozytów w długoterminowe, stabilne kapitały. Za to pobierają wynagrodzenie, a nie tylko za udzielenie kredytów. Przed wprowadzeniem nowego prawa konieczne są konsultację z przedstawicielami sektora finansowego.
Magdalena Komosa
Data Protection Specialist, RK RODO
Dwóch inspektorów ochrony danych osobowych powołanych na podstawie dwóch różnych regulacji o ochronie danych osobowych w jednym podmiocie? Teoretycznie jest to możliwe. Mowa oczywiście o RODO – o którym słyszał już chyba każdy – oraz o DODO, o którym już tak głośno nie było. Może zdarzyć się, że podmioty wykonujące zadania w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości podlegać będą obu regulacjom – RODO i DODO.
Ewelina Drela
Redaktor, Banking Magazine
Otwieranie drzwi wejściowych na skan tęczówki, zakupy na odcisk palca, czy odblokowywanie telefonu po spojrzeniu na niego – takie funkcje jeszcze do niedawna brzmiały niczym fantazje rodem z filmów science fiction. Dziś takie rozwiązania już nikogo nie dziwią...
Rafał Tomkowicz
Redaktor Naczelny, Banking Magazine
Odkąd 30 lat temu powstała pierwsza w Polsce karta płatniczą, nic już nie jest i nie będzie takie samo – wręcz przeciwnie. Wirtualny pieniądz rządzi światem wespół z nowoczesnymi technologiami rodem z filmów science fiction...
dr Artur A. Trzebinski
Doradca ds. ekonomicznych, ZPF
Rada Ministrów zaproponowała wysokość płacy minimalnej na rok 2022 na poziomie 3 000 zł. Propozycja została przekazana do konsultacji społecznych. Proponowana kwota jest wyższa o 200 zł od pensji minimalnej z bieżącego roku...
Joanna Kmak-Chodźko
Key Account Manager, CRIF Sp. z o.o.
Jak donosi Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2020 roku liczba firm zagrożonych niewypłacalnością (będących w upadłości lub restrukturyzacji) wzrosła o 32% w stosunku do roku 2019. Dane nieco brutalne lecz prawdziwe. Jak zapobiec upadłości swojej firmy?