Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Michał Rokita
Aplikant radcowski, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Gdy w wyniku zdarzenia objętego zakresem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dochodzi do wyrządzenia szkody osobie trzeciej, pomiędzy uczestnikami – poszkodowanym, ubezpieczonym (sprawcą) i ubezpieczycielem – powstaje szereg wzajemnych relacji...
Bogusław Gębarowski
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Żyjemy w czasach, w których tempo rozwoju technologicznego jest imponujące. Niektóre obecne rozwiązania informatyczne jeszcze kilkanaście lat temu oceniane były w kategorii science fiction. Rozwój technologiczny dotyka de facto wszystkich dziedzin naszego życia – zarówno tego prywatnego jak i biznesowego...
adw. Michał Kwieciński
Partner zarządzający, Kancelaria RK Legal
Wprowadzony w marcu 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii spowodował czasowe wstrzymanie działalności wielu podmiotów, w tym komorników sądowych. Jednocześnie ustawodawca wprowadził rozwiązania legislacyjne mające wpływ na postępowania egzekucyjne. W jaki sposób okoliczności te zmieniły praktyczne realia prowadzania postępowań egzekucyjnych?
Anna Błazińska
Specjalista ds. postępowania egzekucyjnego, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Ustawodawca w ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadził różne rodzaje wsparcia finansowego, mające na celu obniżenie negatywnych skutków nagłego spadku dochodów przedsiębiorców i pracowników, a także wykonawców umowy cywilnoprawnej. Tym samym zaczęły się pytania, co z dłużnikami, którym takie wsparcie przysługuje? Czy komornik ma prawo prowadzić egzekucję z tych szczególnych świadczeń?
dr Mirosław Ciesielski
Koordynator Komisji Stałej ds. Fintech, ZPF
Proces digitalizacji kredytów konsumenckich w Europie ma różny stopień zaawansowania i odmienną dynamikę w różnych krajach. Prymusami są kraje skandynawskie, Wielka Brytania i Litwa, na końcu peletonu Belgia, Włochy i Turcja, Polska w środku stawki – wynika z badań Eurofinas. Pandemia może jednak zmienić wynikający z badań obraz...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych ZPF
Rządy przedsięwzięły drastyczne środki, aby zatrzymać Covid-19 – pozamykano miasta, do zera ograniczono podróże. Banki centralne podjęły działania przekraczające skalę tych z roku 2008 – dla ich opisania sięgnięto po słowniki czasów wojny „bazooka”, tarcza, itp. Na rynki po prostu spadła nie manna, ale pieniądze – 820 mld euro z EBC, 15 trylionów dolarów FED. Wszystko po to, aby zwalczyć skutki skażenia koronawirusem, a reakcja zwłaszcza rynków kapitałowych daleka jest od oczekiwań rządów i banków centralnych...
dr Mirosław A. Bieszki
Doradca ds. Ekonomicznych ZPF
Relacje między apetytem kredytowym gospodarstw domowych a stanem koniunktury są istotne dla analizy sytuacji na rynku finansowania gospodarstw domowych. Rosnący produkt krajowy brutto, zatrudnienie i płace, niskie stopy procentowe oraz ceny kształtowały dotąd optymistyczne nastroje konsumenckie, zwiększają popyt na kredyty i pożyczki. Ostatnie lata pokazują, że dobra koniunktura bankowa sprzyja, a nie szkodzi instytucjom pożyczkowym...
Robert Pardela
CEO, BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.
Pojęcie trwałego nośnika znane jest w Unii Europejskiej od 2004 roku. Zostało po raz pierwszy użyte w dyrektywach MIFiD oraz PSD. W polskich aktach prawnych trwały nośnik pojawił się w 2009 roku w rozporządzeniu Ministra Finansów. Kolejne akty prawne powstały w 2011 roku, a najważniejszy dla przedsiębiorców oraz konsumentów akt prawny to Ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku...
Katarzyna Jóźwik
Dyrektor Generalna, Smartney Sp. z o.o.
Z danych Diners Club Polska wynika, że w ubiegłym roku ponad połowa Polaków (54 proc.) wyjechała na wakacje. Duża część z nich wypoczywała za granicą. Raport ZPF dotyczący rynku Consumer Finance potwierdza, że co dziesiąty rodak finansuje taki wyjazd pożyczką. Dotychczas okres przedwakacyjny obfitował w wysyp ofert w biurach podróży i u pożyczkodawców. Dziś branża turystyczna działa w cieniu koronawirusa. A jak będzie z pożyczkową?