Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Bogusław Gębarowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Jak uniknąć zatorów płatniczych?
Mimo najlepszych pomysłów i planów na biznes zawsze może się zdarzyć tak, że trafimy na kontrahenta, który będzie zwlekał z zapłaceniem za dostarczony mu towar czy usługi. To może spowodować efekt domina. Ktoś nie płaci nam, my nie mamy środków, by zapłacić innym firmom. Zatory płatnicze stanowią jeden z najczęstszych powodów utraty płynności finansowej. Jak ich uniknąć? Co robić, gdy już się pojawią?
dr Artur Trzebiński
Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
Premier Morawiecki zapowiedział cztery działania w ramach wsparcia osób, mających przejściowe problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów. Kto za to zapłaci i dlaczego banki? Należy pamiętać, że banki biorą na siebie ryzyko kredytowe i ryzyko przekształcenia krótkoterminowych, niestabilnych depozytów w długoterminowe, stabilne kapitały. Za to pobierają wynagrodzenie, a nie tylko za udzielenie kredytów. Przed wprowadzeniem nowego prawa konieczne są konsultację z przedstawicielami sektora finansowego.
Magdalena Komosa
Data Protection Specialist, RK RODO
Dwóch inspektorów ochrony danych osobowych powołanych na podstawie dwóch różnych regulacji o ochronie danych osobowych w jednym podmiocie? Teoretycznie jest to możliwe. Mowa oczywiście o RODO – o którym słyszał już chyba każdy – oraz o DODO, o którym już tak głośno nie było. Może zdarzyć się, że podmioty wykonujące zadania w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości podlegać będą obu regulacjom – RODO i DODO.
Ewelina Drela
Redaktor, Banking Magazine
Otwieranie drzwi wejściowych na skan tęczówki, zakupy na odcisk palca, czy odblokowywanie telefonu po spojrzeniu na niego – takie funkcje jeszcze do niedawna brzmiały niczym fantazje rodem z filmów science fiction. Dziś takie rozwiązania już nikogo nie dziwią...
Rafał Tomkowicz
Redaktor Naczelny, Banking Magazine
Odkąd 30 lat temu powstała pierwsza w Polsce karta płatniczą, nic już nie jest i nie będzie takie samo – wręcz przeciwnie. Wirtualny pieniądz rządzi światem wespół z nowoczesnymi technologiami rodem z filmów science fiction...
dr Artur A. Trzebinski
Doradca ds. ekonomicznych, ZPF
Rada Ministrów zaproponowała wysokość płacy minimalnej na rok 2022 na poziomie 3 000 zł. Propozycja została przekazana do konsultacji społecznych. Proponowana kwota jest wyższa o 200 zł od pensji minimalnej z bieżącego roku...
Joanna Kmak-Chodźko
Key Account Manager, CRIF Sp. z o.o.
Jak donosi Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2020 roku liczba firm zagrożonych niewypłacalnością (będących w upadłości lub restrukturyzacji) wzrosła o 32% w stosunku do roku 2019. Dane nieco brutalne lecz prawdziwe. Jak zapobiec upadłości swojej firmy?
Bogusław Gębarowski, Marta Kowalczuk-Kędzierska
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.
Procesy windykacji należności  mają związek i dużą zależność z rozwojem bankowości komercyjnej w Polsce, czyli początkiem lat 90 ubiegłego wieku. Zaczęły wtedy powstawać instytucje ukierunkowane na odzyskiwanie w imieniu swoich Klientów ich wierzytelności...
Marta Kowalczuk-Kędzierska
Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp.k.
Rok 2020 pokazał, że nic już nie jest pewne, a snucie prognoz traci sens. Branża prawna, tak jak inne, musi liczyć na siebie i szukać nowych możliwości w niestabilnym otoczeniu. Pierwsza połowa minionego roku była precedensowa. W II kwartale 2020 rynek wierzytelności zahamował. Nastąpił paraliż...