Komentarze ekspertów

Urszula JaworskaClient Relationship Manager, CRIF Sp z o.o.
Katarzyna JóźwikDyrektor Generalna SMARTNEY
prof. Wojciech GasparskiCzłonek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, Professor Emeritus Akademii Leona Koźmińskiego (Kozminski University)
Piotr MaciągowskiPrezes Zarządu, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.
Robert MajkowskiPrezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A., Wiceprzewodniczący Komisji Etyki KPF