Giełdy wierzytelności w Polsce

Giełdy wierzytelności w Polsce. Raport z badań to pierwsze w Polsce opracowanie opisujące rynek giełd wierzytelności przygotowywane przez ekspertów ZPF we współpracy z Big Consulting Sp. z o.o.

Raport wydawany jest od 2016 roku. Dane zebrane podczas badań przeprowadzanych przez ZPF i Big Consulting oraz wnioski z ich analizy pozwalają na oszacowanie wielkości portfela wierzytelności, wystawionych na sprzedaż na polskich giełdach wierzytelności. W opracowaniu przeanalizowano również profil dłużników ze względu na wartość jednostkową długu, formę prawną, lokalizację geograficzną, branżę oraz wiek firmy.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: I kwartał 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl.

 

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF.