Moralność finansowa Polaków

Raport Moralność Finansowa Polaków przedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez ZPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych.

Tegoroczna edycja (2019) została uzupełniona pytaniami o pytania dodatkowe, związane z postrzeganiem przez konsumentów biur informacji gospodarczej. Ich bowiem efektywne funkcjonowanie może być uznane za konieczne mitygowanie braków w kondycji moralnej i minimalizowanie skutków erozji podstawowych instytucji społecznych, do jakich należy zobowiązanie do regulowania swoich długów.

Partnerami IV edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. oraz Everest Finanse S.A.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: IV edycja (2019)

POBIERZ RAPORT (IV edycja, 2019)

 

 


INDEKS AKCEPTACJI NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ FINANSOWYCH – czerwiec 2019

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych obrazuje i mierzy społeczną akceptację na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. Indeks ten został wyznaczony przez średnią sum odsetków odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych zachowań. Uzyskany w 2019 roku edycji badań Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych osiągnął poziom 40,9, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w ponad dwóch piątych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów.