Moralność finansowa Polaków

Raport Moralność Finansowa Polaków przedstawia wyniki badań zainicjowanych i prowadzonych przez ZPF od 2016 roku. Celem projektu jest ocena kondycji moralnej Polaków w sferze finansów. Temu bowiem obszarowi poświęca się niewiele uwagi w przestrzeni publicznej, a jak pokazują nasze badania, niski poziom moralności finansowej może mieć istotny wpływ na sytuację na rynku usług finansowych.

Tegoroczna edycja (2020) została uzupełniona o pytania dodatkowe, związane z postrzeganiem przez konsumentów biur informacji gospodarczej. Ich bowiem efektywne funkcjonowanie może być uznane za konieczne mitygowanie braków w kondycji moralnej i minimalizowanie skutków erozji podstawowych instytucji społecznych, do jakich należy zobowiązanie do regulowania swoich długów.

Partnerami V edycji projektu są: BIG InfoMonitor S.A., Intrum Sp. z o.o., Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Smartney Sp. z o.o.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: V edycja (2020)

POBIERZ RAPORT (V edycja, 2020)

 

 


INDEKS AKCEPTACJI NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ FINANSOWYCH 2020

Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych obrazuje i mierzy społeczną akceptację na naruszanie przez konsumentów norm prawnych bądź standardów etycznych. Indeks ten został wyznaczony przez średnią sum odsetków odpowiedzi czasem, często lub zawsze na pytania o możliwość usprawiedliwiania poszczególnych zachowań.

Uzyskany w 2020 roku Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych osiągnął poziom 46,2, co oznacza, że Polacy są skłonni usprawiedliwiać odstępstwa od zasad w niespełna połowie badanych sytuacji. Wynik ten wskazuje na bardzo duży zakres społecznego przyzwolenia na nadużycia konsumenckie w obszarze finansów. Wartość tego indeksu okazała się wyższa niż w roku ubiegłym (nieco powyżej dwóch piątych) i zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich (nieco powyżej jednej piątej). Wskazuje to na tendencję w kierunku obniżania etycznych standardów konsumentów, której źródłem, szczególnie w ostatnim czasie, może być spowodowana epidemią niepewność sytuacji finansowej, zarówno poszczególnych gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki.