Nadużycia w sektorze finansowym

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólne przedsięwzięcie Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz firmy doradczej EY. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą “Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym”), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń.

Badanie kierowane jest do ekspertów, którzy na co dzień zajmują się zjawiskiem nadużyć w instytucjach finansowych w Polsce, posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Instytucje objęte niniejszym badaniem to banki uniwersalne i specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, pośrednicy finansowi, a od 2015 roku – także firmy leasingowe oraz firmy telekomunikacyjne.

Kontakt w sprawie badania: fraudy@zpf.pl

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: EDYCJA 2019

 

Pobierz raport (Edycja 2019 – PL)

 

POPRZEDNIE WERSJE RAPORTU DO POBRANIA:

Raport 2018 – PL

Raport 2017 – PL
Raport 2017 – ENG

Raport 2016 – PL
Raport 2016 – ENG

Raport 2015 – PL
Raport 2015 – ENG