Nadużycia w sektorze finansowym

Badanie Nadużycia w sektorze finansowym 2021 zakończyło się!

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz EY Polska mieli przyjemność zaprosić do udziału w badaniu ankietowym Nadużycia w sektorze finansowym. Była to kolejna edycja cyklicznego, corocznego projektu badawczego, koncentrującego się na zjawisku wyłudzeń i nadużyć w Polsce. W związku z trwającą  specyficzną sytuacją na świecie, w tej edycji poruszono kwestie związane z wpływem COVID-19 na rzeczywistość biznesową. Dodatkowo w kontekście zbliżającego się terminu wdrożenia tzw. Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, tegoroczną ankietę uzupełniono o zagadnienie wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości.

Celem nadrzędnym badania jest zobrazowanie i opisanie zjawiska nadużyć występujących w instytucjach działających w różnych sektorach rynku usług finansowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem  skali zjawiska nadużyć, oceny efektywności wykorzystywanych przez instytucje narzędzi zapobiegania nadużyciom oraz trudności, z którymi mierzą się instytucje w walce z nadużyciami.

Adresatami naszego zaproszenia są eksperci, którzy na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem nadużyciom, posiadający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Instytucje, które odpowiadają założeniom co do zakresu podmiotowego badania, to banki (uniwersalne, specjalistyczne, hipoteczne, spółdzielcze), SKOK-i, instytucje pożyczkowe, instytucje leasingowe, pośrednicy finansowi a także firmy ubezpieczeniowe.

Badanie ma charakter anonimowy i prowadzone jest w trybie online. 

KONTAKT W SPRAWIE BADANIA
Agnieszka Kozioł, Manager Projektów i Analiz ZPF
akoziol@zpf.pl


O PROJEKCIE

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń.

 


WYNIKI BADANIA

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: EDYCJA 2021

Pobierz raport (Edycja 2021 – PL)

 

POPRZEDNIE WERSJE RAPORTU DO POBRANIA:

Raport 2020 – PL

Raport 2019 – PL

Raport 2018 – PL

Raport 2017 – PL
Raport 2017 – ENG

Raport 2016 – PL
Raport 2016 – ENG

Raport 2015 – PL
Raport 2015 – ENG