Nadużycia w sektorze finansowym

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń

W związku z obecną, specyficzną sytuacją, przygotowaliśmy specjalną odsłonę badania i poszerzyliśmy je o kwestie związane z wpływem COVID-19 na rzeczywistość biznesową. Intencją rozszerzenia zakresu ankiety jest próba odpowiedzi na pytania, jak instytucje odnajdują się w nowych realiach rynkowych i z jakimi trudnościami w walce z nadużyciami i nieprawidłowościami spotykają się w związku pojawieniem się epidemii.

 

 


WYNIKI BADANIA

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: EDYCJA 2020

Pobierz raport (Edycja 2020 – PL)

 

POPRZEDNIE WERSJE RAPORTU DO POBRANIA:

Raport 2019 – PL

Raport 2018 – PL

Raport 2017 – PL
Raport 2017 – ENG

Raport 2016 – PL
Raport 2016 – ENG

Raport 2015 – PL
Raport 2015 – ENG