Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce

Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowego Banku BPS SA, którego autorem jest dr Paweł Antonowicz. Raport zawiera wyniki badań dotyczących procesów upadłościowych w Polsce w bieżącym okresie wraz z ich odniesieniem do wyników analogicznego badania prowadzonego w latach poprzednich. Badania dotyczyły skali oraz intensywności upadłości przedsiębiorstw w Polsce.

Pierwsza część raportu odnosi się do skali procesów upadłościowych w ujęciu globalnym. Natomiast dalsza część badań analizuje sytuację w poszczególnych województwach, tworząc tym samym ich ranking pod względem poziomu koncentracji procesów upadłościowych. Co więcej, badania regionalne zawierają analizę procesów upadłościowych w podziale na strukturę organizacyjno-prawną podmiotów, jak również strukturę własnościową. Dodatkowo raport zawiera analizę podmiotów postawionych w stan upadłości w podziale na branżę przedsiębiorstwa.

Od roku 2011, raport został wzbogacony o statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości RP, obejmujące analizę liczby składanych wniosków upadłościowych w poszczególnych okręgach sądów rejonowych w Polsce.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: I połowa 2015 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ – I POŁOWA 2015

 Liczba ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw w polsce: 376wykres

W pierwszej połowie 2015 r. ogłoszonych zostało w Polsce 376 upadłości przedsiębiorstw. Stanowiły one 88,68% ich liczby z analogicznego okresu roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale tego roku odnotowane zostało w GUS ujemne saldo zmian w liczbie podmiotów gospodarki narodowej. Miało bowiem miejsce w tym czasie ponad 83 tys. likwidacji przedsiębiorstw, w miejscu których pojawiło się ponad 78 tys. nowo utworzonych jednostek. Warto w tym miejscu również zauważyć, nieanalizowaną dotychczas w raportach ZPF liczbę tzw. upadłości konsumenckich. Dotyczą one w szczególności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od stycznia do 15 lipca tego roku zostało przekazanych do publicznej wiadomości 758 orzeczeń o ogłoszeniu tej właśnie formy upadłości. Ta skala upadłości, analizowana na tle statystyk upadłościowych przedsiębiorstw, wydaje się już na tyle istotna, że warto będzie w przyszłości poddać ją równie szczegółowej analizie.

Tempo zmian upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2014 i w I-VI.2015 r.

upadlosci-tab

Źródło: Obliczenia własne (dr Paweł Antonowicz, UG) na podstawie danych publikowanych w MSiG.