Rynek hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym

Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym to opracowanie przygotowane w ZPF na podstawie danych uzyskanych od funduszy hipotecznych, Członków KPF, publikowane w latach 2013–2015 i wznowione w 2018 roku. Jest to jedyna na rynku analiza, opisująca ten segment rynku finansowego w Polsce. W opracowaniu znajdują syntetyczne dane, dotyczące liczby aktywnych umów, wartości aktywów, średniego metrażu mieszkania, średniego wieku klientów i geograficznego rozkładu mieszkań, jak również komentarz ekspercki przedstawiciela tego rynku.

Od wielu już lat ZPF, obok takich urzędów jak UOKiK czy RPO, postuluje, że konieczne jest uregulowanie rynku, stworzenie przepisów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom, a przede wszystkim seniorom. Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie stanie się praktycznym narzędziem wzmacniającym nasze postulaty, a przede wszystkim służącym do wznowienia i kontynuowania dyskusji na temat uregulowania produktu oferowanego przez fundusze hipoteczne.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: Lata 2010–2017

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ – LATA 2010–2017

Zgodnie z najnowszymi wynikami badania, rynek hipoteki odwróconej, który dynamicznie rozwijał się w latach 2010–2013, od 2014 roku znajduje się stagnacji. Liczba umów administrowanych przez fundusze hipoteczne, Członków ZPF to na koniec 2017 roku 294 szt., a łączna ich wartość to 75 mln PLN. Średni metraż mieszkania dla nieruchomości zarządzanych na koniec 2017 roku wyniósł 49,1 m2, zaś średni wiek klientów, którzy decydowali się na skorzystanie z oferty funduszy hipotecznych w 2017 to 78,9 lat.