Rynek hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym

Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym to opracowanie przygotowane w ZPF na podstawie danych uzyskanych od funduszy hipotecznych, Członków ZPF, publikowane w latach 2013–2015, wznowione w 2018, a aktualna edycja opracowana została w 2021 roku i obejmuje dane za ostatnie 10 lat działalności funduszy hipotecznych. To jedyna na rynku analiza, opisująca ten segment rynku finansowego w Polsce. W opracowaniu znajdą Państwo syntetyczne dane dotyczące liczby aktywnych umów, wartości aktywów, średniego metrażu zarządzanej nieruchomości, średniego wieku klientów i geograficznego rozkładu mieszkań, jak również komentarz ekspercki przedstawiciela tego rynku.

Od wielu już lat ZPF, obok takich urzędów jak UOKiK czy RPO, postuluje, że konieczne jest uregulowanie rynku, stworzenie przepisów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom, a przede wszystkim seniorom. Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie stanie się praktycznym narzędziem wzmacniającym nasze postulaty, a przede wszystkim służącym do wznowienia i kontynuowania dyskusji na temat uregulowania produktu oferowanego przez fundusze hipoteczne.

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: Lata 2010–2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

 

 

 


Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF.

 NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ – LATA 2010–2020

Zgodnie z wynikami badania, fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF na koniec 2020 roku zarządzały 353 umowami, a łączna ich wartość to 110,6 mln PLN. Średni metraż nieruchomości zarządzanych na koniec 2020 roku wyniósł 48,9 m2, z kolei średni wiek klientów, którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty funduszy hipotecznych w IV kwartale 2020 roku to 76,5 lat.

Wartość zarządzanych nieruchomości