Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce

Raport Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce zawiera syntetyczne wyniki projektu badawczego prowadzonego przez Biuro ZPF wśród firm udzielających pozabankowych pożyczek konsumenckich.

O szczególnym znaczeniu raportu decyduje brak podobnych opracowań na rynku, które pokazywałyby wielkość rynku bądź dawałyby podstawy do jej szacowania. W raporcie prezentowane są m.in. takie dane jak: wartość i liczba pożyczek udzielonych w danym okresie, wartość portfela pożyczek, liczba obsługiwanych klientów, liczba placówek, udział odmów udzielenia kredytu w liczbie aplikacji. Opracowanie jest publikowane jest dwa razy w roku.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: lata 2008–2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – Lata 2008
2020

Wartość udzielonych pożyczek przez Członków ZPF: 2,92 mld PLN
(dane 14 firm członkowskich)