Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych od 2014 roku prowadzi cykliczne badanie, na podstawie którego powstaje raport Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce. Badanie prowadzone jest wśród Członków ZPF z tego sektora, jego zakres obejmuje wartość i liczbę produktów sprzedanych przez pośredników w okresach kwartalnych, w tym kredytów hipotecznych, gotówkowych, firmowych oraz liczbę doradców a także opis ogólnej sytuacji na rynku kredytów konsumenckich. Opracowanie jest publikowane kwartalnie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU: IV kwartał 2018

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF