Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  IV kwartał 2020

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – IV kwartał 2020

Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 48,4 (spadek z 48,9)

barometr

 

 

 

W IV kwartale 2020 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) pozostaje na kryzysowym poziomie. Po gwałtownym załamaniu na skutek kryzysu o ok. 26 p.p. wartość barometru utrzymuje się na poziomie 46–48 pkt.

Popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe na rynku consumer finance będzie mocno ograniczony. Nastroje konsumenckie uległy w IV kwartale 2020 r. ponownemu tąpnięciu na skutek drugiej fali pandemii, przy czym spadki nie były tak głębokie jak w II kwartale.

Konsumenci pesymistycznie oceniają ogólną sytuację gospodarki, boją się wzrostu bezrobocia w kraju, boją się też o własne biznesy i miejsca pracy. Pesymistyczniej też ocenią swoją sytuację dochodową w nadchodzących 12 miesiącach. W sytuacji takiej niepewności konsumenci będą mniej skłonni do wydatków i wiązania się z produktami finansowymi.

We wszystkich grupach poważnych wydatków obserwujemy spadek skłonności do zakupów wraz z drugą falą epidemii. Obserwujemy też lekki spadek skłonności do korzystania z kredytu, z wyjątkiem wydatków na zakup samochodu, choć głębokość spadku nie jest tak duża jak w II kwartale. Skłonność do ponoszenia poważnych wydatków jest w trendzie spadkowym, ale mimo to jest nadal wyższa niż średnio w poprzednich latach. W kryzys weszliśmy z wysokim poziomem skłonności do tych wydatków, spadliśmy więc z wysokiego poziomu. Niemniej jednak pogorszenie jest wyraźne, ale nadal relatywnie duża grupa respondentów planuje dokonać takie wydatki lub planuje je zwiększyć:
− dobra trwałego użytku: 50% planuje, z tego 39% zwiększy; 53% w całości lub części z kredytu
− wydatki na zakup samochodu: 9% planuje; w tym 81% w całości lub części z kredytu
− zakupu/budowy domu: 17% planuje; w tym 76% w całości lub części z kredytu
− wydatki na remont domu/mieszkania: w tym 32% planuje; 48% w całości lub części z kredytu.

Łącznie czynniki popytowe w badaniu z IV kwartału 2020 r. oddziaływały jednak negatywnie na rynek consumer finance.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2020 2019 2018 2017 2016 2015
III kwartał 2020
II kwartał 2020
I kwartał 2020
IV kwartał 2019
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017
IV kwartał 2016
III kwartał 2016
II kwartał 2016
I kwartał 2016
IV kwartał 2015
III kwartał 2015

II kwartał 2015

I kwartał 2015

016


20