Sytuacja na rynku Consumer Finance

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BAROMETR KPF-IRG). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

 

 

AKTUALNA WERSJA RAPORTU:  II kwartał 2021

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@zpf.pl

 

Pełna wersja raportu dostępna w serwisie członkowskim ZPF

 NAJNOWSZE WYNIKI BADANIA – III kwartał 2021

Barometr Rynku Consumer Finance  wyniósł 104,4 (wzrost z 103,7)

 

W III kwartale 2021 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BARCF) uległa nieznacznej poprawie. Impet odbudowy osłabł. Jego wartość poprawiła się o ok. 0,7 pp. i osiągnęła poziom 104,4 p. (wobec 103,7 przed kwartałem). W czasie kryzysu Barometr uległ załamaniu o ok. 24 pp. Wartość barometru zmniejszyła się wtedy do ok. 88 p. Wartość BARCF jest nadal niższa o ok. 7 pp. niż przed kryzysem, co oznacza, że do nastroje na rynku Consumer Finanse odrobiły już ponad 2/3 pandemicznego spadku. Barometr jest niższy o prawie 15 pp. od poprzedniego szczytu koniunktury na rynku Consumer Finance zanotowanego pod koniec 2017 r., kiedy wartość BARCF wynosił 119 punktów.

Obecna poprawa barometru jest niewielka. Nastroje są nadal gorsze niż przed kryzysem. Niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej jest ogromna, a nastroje konsumentów na rynku consumer finance odbudowują się jednak bardzo powoli.

O Nowym Barometrze Rynku Consumer Finance

Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego.


2020 2019 2018 2017
III kwartał 2021
II kwartał 2021
I kwartał 2021
IV kwartał 2020
III kwartał 2020
II kwartał 2020
I kwartał 2020
IV kwartał 2019
III kwartał 2019
II kwartał 2019
I kwartał 2019
IV kwartał 2018
III kwartał 2018
II kwartał 2018
I kwartał 2018
IV kwartał 2017
III kwartał 2017
II kwartał 2017
I kwartał 2017

016


20