Badania i publikacje

Raporty niecykliczne

ZPF, Crowdfunding w Polsce, nowy raport 2022
Gdańsk, styczeń 2023
dr Artur A. Trzebiński

Crowdfunding donacyjny i sponsorski w Polsce

Zapraszamy do lektury pierwszego raportu ZPF na temat dobroczynnych i patronackich zbiórek internetowych w Polsce. Powstał on przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz serwisem Zrzutka. Prezentowane w nim dane obejmują okres od początku 2008 do końca 2022 r.
Z raportu wynika, że użytkownicy platform organizujących zbiórki wpłacili już za ich pośrednictwem około 3,5 mld zł. Jakie cele najczęściej wspierają? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie. Znalazły się w nim również opisy najważniejszych serwisów, informacje na temat zebranych za ich pośrednictwem kwot oraz komentarze ekspertów.

Raport do pobrania:

Crowdfunding donacyjny i sponsorski w Polsce. 2022
Size: 0,71 MB
Gdańsk, kwiecień 2022
Komitet Ekonomiczny ZPF

Perspektywy ekonomiczne 2022

Opracowanie jest pierwszą z serii zaplanowanych rocznych prognoz ekspertów współtworzących Komitet Ekonomiczny ZPF. Stanowi ono zbiór prognoz członków Komitetu z różnych dziedzin, pokazując, jak wielowątkowy jest obszar zainteresowania tego organu ZPF.

Perspektywy ekonomiczne 2022 zawierają przewidywania ekspertów dotyczące wpływu inflacji w sektorze zarządzania wierzytelnościami, przyszłości rynku pożyczek pozabankowych dla firm, rynku kredytów konsumenckich i crowdfundingu inwestycyjnego.

Raport do pobrania:

Perspektywy ekonomiczne 2022
Size: 0,62 MB
Gdańsk, grudzień 2020
ZPF, IBnGR

Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Raport przygotowany na zlecenie ZPF przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Powstał, aby uwidocznić rolę, jaką firmy windykacyjne odgrywają w ekosystemie społeczno-gospodarczym, wpływając na:
– sektor finansowy (banki i firmy pożyczkowe)
– przedsiębiorstwa (w szczególności podmioty z sektora MŚP)
– konsumentów i ogół całego społeczeństwa.

Raport formułuje główne problemy, z jakimi mierzą się uczestnicy wspomnianego ekosystemu, wyjaśnia zależności występujące między nimi na rynku płatniczym i przede wszystkim – prezentuje rozwiązania oferowane przez sektor windykacji, które są kluczowe w walce z negatywnymi skutkami kryzysu.

Raport dostępny do pobrania w wersji pełnej i skróconej:

Raport pełny
Size: 0,86 MB
Raport skrócony
Size: 0,36 MB
Warszawa, styczeń 2017

Potencjał i zagrożenia związane ze zmianą przepisów dot. doradców kredytowych

Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Warszawa, grudzień 2016
dr hab. Piotr Białowolski

Skutki wprowadzenia regulacji maksymalnych kosztów kredytu

Raport poświęcony jest analizie skutków wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek na rynek consumer finance w Polsce. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 7 grudnia 2016 r.) proponuje wprowadzenie przepisów, które będą miały fundamentalny wpływ na działalność wszystkich sektorów rynku kredytowego w Polsce, w tym banków, SKOK i instytucji pożyczkowych.

Gdańsk, styczeń 2016
ZPF

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw emerytów i rencistów

Raport opracowany przez ekspertów Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pokazuje m.in. jak polskie gospodarstwa domowe radzą sobie z finansowaniem nagłych, niespodziewanych wydatków.