Badanie europejskiego rynku consumer finance

Badanie europejskiego rynku consumer finance

31 lipca br. upływa termin nadsyłania ankiet w ramach badania „FUTURE OF EUROPEAN CONSUMER FINANCE”, współorganizowanego przez EUROFINAS i międzynarodową firmę consultingową ROLAND BERGER. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacja członkowska i przedstawiciel EUROFINAS w Polsce, zachęca przedstawicieli polskiego rynku kredytowego do udziału w tym ważnym projekcie.

Badanie „FUTURE OF EUROPEAN CONSUMER FINANCE” to projekt badawczy o międzynarodowym zasięgu i porównawczym charakterze. Jego celem jest zebranie poglądów praktyków biznesowych z wyższych szczebli zarządzania w zakresie takich obszarów jak: ogólna sytuacja rynkowa, zagrożenia i możliwości rozwoju oraz priorytety działania, co pozwoli na uzyskanie możliwego obrazu przyszłości i perspektyw rozwoju rynku kredytu konsumenckiego w Europie.

Badanie kierowane jest do prezesów zarządów oraz kierowników wyższych szczebli w instytucjach udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, z kilkunastu krajów europejskich, których organizacje samorządowe (tak jak w przypadku KPF) są Członkami EUROFINAS. Wyniki badania zostaną przedstawione w przekrojach według poszczególnych krajów oraz modeli biznesowych, co będzie stanowić wysoką wartość dodaną nie tylko w kontekście sytuacji na całym europejskim rynku, ale też dla każdego uczestniczącego kraju.

Do udziału w tym projekcie zapraszamy wszystkie najważniejsze instytucje kredytowe i pożyczkowe w Polsce, którym zależy na pozyskaniu rzetelnej i bardzo pożytecznej wiedzy na temat europejskiego rynku kredytowego – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Chcemy dotrzeć do praktyków i ekspertów tego rynku, którzy dzięki udziałowi w tym badaniu zyskują okazję do pozyskania bardzo interesującej wiedzy.

Każdy uczestnik badania otrzyma bezpłatnie pełną wersję raportu z badania od firmy Roland Berger, jak również indywidualny raport benchmarkingowy, zawierający porównanie własnych wyników do danych zagregowanych.

Ankietę można wypełnić w wersji PDF, dostępnej do pobrania TUTAJ i odsyłając ją na adres mailowy podany w formularzu, jak i w trybie online (ankieta dostępna jest pod linkiem: https://www.research.net/r/MXWR6RM).

Pierwsza edycja projektu zgromadziła 118 uczestników z 21 krajów. Wyniki tegorocznej edycji badania zostaną przedstawione podczas Annual Convention 2018, organizowanej przez EUROFINAS i Leaseurope w październiku br. w Wenecji.

Więcej informacji i kontakt na stronie EUROFINAS: link.