Badanie użytkowników Programu Innovation Hub

Badanie użytkowników Programu Innovation Hub

Aby lepiej rozpoznać potrzeby sektora FinTech w Polsce, 19 sierpnia 2019 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, uruchomiła badanie użytkowników Programu Innovation Hub.

Badanie ma formę ankiety skierowanej do podmiotów działających w branży FinTech, które dotychczas skorzystały z Programu lub mogą być zainteresowane wzięciem udziału w Programie w przyszłości. Na podstawie informacji zebranych w badaniu ankietowym przygotowane zostaną wnioski, na podstawie których Urząd KNF zaplanuje optymalizację formuły Programu w celu dopasowania go do potrzeb podmiotów ekosystemu FinTech.

Program Innovation Hub działa w UKNF od 5 stycznia 2018 r. W ramach programu Urząd udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez podmioty zamierzające podjąć lub podejmujące innowacyjną działalność w usługach finansowych. Półtora roku funkcjonowania Programu to dobry moment, aby podsumować dotychczasowe rezultaty.

Program powstał, aby wspierać rozwój ekosystemu FinTech poprzez zmniejszanie niepewności regulacyjnej wokół innowacyjnych rozwiązań FinTech. Dzięki Programowi ryzyko regulacyjne, jakie podejmują innowacyjni przedsiębiorcy na styku nowoczesnych technologii i rynków finansowych zostaje zmniejszone poprzez udzielanie wyjaśnień i rekomendacji przez właściwe departamenty UKNF.

Ankietę można wypełnić pod adresem https://innovation-hub.webankieta.pl/. Link będzie aktywny do 20 września 2019.