Barometr Consumer Finance zwiastuje dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku

Barometr Consumer Finance zwiastuje dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku

Barometr Rynku Consumer Finance, określany co kwartał w badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance” Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, wzrósł w II kwartale 2018 roku z 57,2 do 58,4 punktu. To trzynasty z kolei odczyt tego wskaźnika powyżej 50 punktów, oznaczający spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku.

Dane z sektora finansowego wskazują na coraz lepszą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt gospodarstw domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w marcu w tempie 7% w ujęciu rok do roku i jest to największy wzrost od prawie roku. Dodatkowo, wartość Barometru na poziomie 58,4 pkt. wskazuje, że obecnie obserwowany wzrost w najbliższych miesiącach powinien nawet nieznacznie przyspieszyć.

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego. Oddziaływanie czynników demograficznych od 2007 roku systematycznie przekłada się na pogorszenie wskazań Barometru, co jest obserwowane także w bieżącym kwartale. Na pogorszenie sytuacji wskazuje obecnie również wzrost wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego.

Udział takich gospodarstw, szacowany na podstawie wyników badania Barometr Rynku Consumer Finance, wzrósł z 18,1% do 18,5% ogółu. W kontekście historycznym poziom wykluczenia znajduje się jednak wciąż poniżej długookresowej średniej, co wskazuje na dobre perspektywy rynku – wyjaśnia dr hab. Piotr Bialowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF w zakresie realizacji badania.

Tendencje w pozostałych dwóch obszarach wchodzących w skład Barometru są już jednak jednoznacznie pozytywne. Drugi kwartał z rzędu poprawia się sytuacja w obszarze popytu na dobra trwałe oraz skłonności do finansowania ich zakupów ze środków obcych. W tym obszarze motorem wzrostu w ostatnich miesiącach był wzrost popytu na przeprowadzenie remontu, a także wzrost skłonności do finansowania remontu ze środków kredytowych. Kredyt na remont, obok kredytu na dobra trwałe, jest obecnie jednym z dwóch głównych celów zadłużania się polskich gospodarstw domowych. W bieżącym badaniu wskaźnik prognozy ogólnej sytuacji w obszarze finansów gospodarstwa domowego oraz całej gospodarki osiągnął najwyższy poziom w historii, czyli od 2000 roku.