Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): bez zmian w III kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): bez zmian w III kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF) w III kwartale 2022 roku wyniósł 70,3 pkt. i jest wyższy o zaledwie 0,3 pkt. poziomu notowanego w poprzednim kwartale. Wynik ten nie zaskakuje. Sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem i nie zachęca do podejmowania nowych aktywności. Widać stagnację i swoiste przejście firm w stan oczekiwania i reagowania na bieżące zdarzenia.

Kolejny raz co trzeci zarządzający wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach nastąpi dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej zarządzanego przedsiębiorstwa (spadek wartości wskaźnika wyprzedzającego o prawie 4 pkt. do poziomu 64,7 pkt.). Słaba sytuacja gospodarcza niewątpliwie wpływa na obniżenie optymizmu kadry zarządzającej firm zarządzających wierzytelnościami. W rezultacie przewidują one pogorszenie sytuacji w następnym kwartale.

Wzrost poziomu inflacji, ograniczenie inwestycji, spadek wartości krajowej waluty to tylko niektóre zmienne, które wpływają na osłabienie sytuacji gospodarczej. Pogorszenie się warunków gospodarczych bezpośrednio wpływa na rynek zarządzania wierzytelnościami. Dlatego też nie dziwi wskazanie niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej jako najważniejszej bariery ograniczającej rozwój firm z branży zarządzania wierzytelnościami, a dodatkowo odnotowano wzrost odsetka wskazujących tę barierę w bieżącym kwartale (37,5% w porównaniu z 13,3% poprzednio). Ten przyrost można wyjaśnić osłabiającym się z miesiąca na miesiąc stanem polskiej gospodarki. Drugim w kolejności najbardziej ograniczającym czynnikiem okazują są niespójne przepisy prawne (18,8% w porównaniu z 6,7% poprzednio). Czynnik ten po krótkiej przerwie wraca na podium, zapewne ze względu na propozycję ustawowego wprowadzenia zawodu windykatora i bardzo wysokich, wręcz nieadekwatnych do zakresu obowiązków, wymagań wstępnych i odpowiedzialności. Wśród najbardziej ograniczających czynników znalazły się również koszty zatrudnienia (12,5%) i po raz pierwszy zbyt wysoka konkurencja firm zagranicznych (12,5%).

BRW-ZPF przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości poniżej 50 punktów oznaczają pogorszenie sytuacji, 50 – brak zmian, powyżej 50 – poprawa sytuacji.

W ankiecie wzięło udział 16 ekspertów z firm z branży zarządzania wierzytelnościami.

Aktualna wartość barometru uzupełnia cykliczny raport ZPF Wielkość polskiego rynku wierzytelności, który stanowi jedno z najbardziej kompleksowych źródeł danych o rynku zarządzania wierzytelnościami. Więcej o projekcie TUTAJ.