Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): nieznaczny wzrost w II kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): nieznaczny wzrost w II kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF) za drugi kwartał 2022 roku wyniósł 70 pkt. i jest wyższy o prawie 5 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Uzyskany wynik świadczy o umiarkowanym optymizmie kadry zarządzającej firmami z branży zarządzania wierzytelnościami. Co prawda, wartość BRW wzrosła w pierwszej połowie 2022 roku, ale jest nadal na niższym poziomie niż pod koniec ubiegłego roku.
Co trzeci zarządzający wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej zarządzanego przedsiębiorstwa (spadek wartości wskaźnika wyprzedzającego). Co więcej, wartość wskaźnika wyprzedzającego jest na najniższym historycznym poziomie (68 pkt.). Prawdopodobne pogorszenie koniunktury widać także w odpowiedziach do pytania dotyczącego planowanych inwestycji w najbliższym kwartale. Widoczny jest wzrost wskazań odpowiedzi „nie przewidujemy podjęcia inwestycji” i „inwestycje spadną”.

Kolejny raz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej wskazywana była jako jedna z najważniejszych barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw z branży zarządzania wierzytelnościami, ustępując miejsca pierwszego kosztom zatrudnienia. W dalszej kolejności wskazuje się niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, ten czynnik nabiera z kwartału na kwartał coraz większego znaczenia.

BRW-ZPF przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości poniżej 50 punktów oznaczają pogorszenie sytuacji, 50 – brak zmian, powyżej 50 – poprawa sytuacji.

W ankiecie wzięło udział 15 ekspertów z firm z branży zarządzania wierzytelnościami.

Aktualna wartość barometru uzupełnia cykliczny raport ZPF Wielkość polskiego rynku wierzytelności, który stanowi jedno z najbardziej kompleksowych źródeł danych o rynku zarządzania wierzytelnościami. Więcej o projekcie TUTAJ.