Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): wzrost o 2 pkt. w IV kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): wzrost o 2 pkt. w IV kwartale 2022

Barometr Rynku Wierzytelności (BRW-ZPF) za IV kwartał 2022 roku wyniósł 72,5 pkt. i jest wyższy o ponad 2 pkt. niż w poprzednim kwartale[1]. Wskaźnik pozostaje w tendencji wzrostowej, a w ciągu całego 2022 roku wzrósł on o prawie 7 pkt. Takie wyniki pozytywnie zaskakują i świadczą o stopniowym wzroście optymizmu zarządzających. Widać to we wskazaniach ekspertów, którzy wskazali na nieznaczną poprawę sytuacji swoich przedsiębiorstw. Umiarkowany wzrost optymizmu zarządzających przełożył się na utrzymanie wartości obsługiwanych wierzytelności i nakładów inwestycyjnych na tym samym poziomie jak w poprzednim kwartale.

Wskaźnik wyprzedający (BRW-ZPFw), który opisuje nastroje zarządzających w odniesieniu do nadchodzących trzech miesięcy, w bieżącym badaniu po dwóch spadkach odnotował wzrost, do poziomu 65,5 pkt., wciąż jest jednak znacząco niższy niż przed rokiem (70,7 pkt.) i zauważalnie niższy niż wskaźnik bieżący. Pogorszenia sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa w nadchodzących miesiącach spodziewa się obecnie co piąty zarządzający, ale jednocześnie tylko co dziesiąty wskazuje, że zmniejszeniu ulegnie zatrudnienie w jego firmie.

Koszty zatrudnienia zostały wskazane przez wszystkich zarządzających jako czynnik, który ma wpływ na działalność zarządzanych przez nich przedsiębiorstw i aż 90% z nich wskazało, że wpływ ten jest duży lub bardzo duży. W drugiej kolejności znalazły się niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (łącznie 70% wskazań na bardzo duży i duży wpływ). Ponad połowa zarządzających za istotną barierę uznała wysokie obciążenia dla budżetu. Wyniki te nie odbiegają od tych uzyskanych w poprzednich kwartałach i tym bardziej nie są zaskoczeniem, jeśli uwzględni się zakres działalności firm zarządzania wierzytelnościami i okres, w jakim przyszło im działać. Spowolnienie gospodarcze i utrzymujący się wysoki poziom inflacji dodatkowo utrudniają prowadzenie działalności.

W ankiecie wzięło udział 20 ekspertów z firm z branży zarządzania wierzytelnościami.

Aktualna wartość barometru uzupełnia cykliczny raport ZPF Wielkość polskiego rynku wierzytelności, który stanowi jedno z najbardziej kompleksowych źródeł danych o rynku zarządzania wierzytelnościami. Więcej o projekcie TUTAJ.


[1] BRW-ZPF przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości poniżej 50 punktów oznaczają pogorszenie sytuacji, 50 – brak zmian, powyżej 50 – poprawa sytuacji.