Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): znaczny spadek

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): znaczny spadek

Wartość BRW-ZPF za pierwszy kwartał tego roku wyniosła 65,6 punktów i jest niższa aż o 10 punktów w porównaniu do poprzedniego kwartału. Uzyskamy wynik świadczy o umiarkowanym optymizmie* kadry zarządzającej firmami z branży zarządzania wierzytelnościami. Co trzeci ekspert wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej zarządzanego przedsiębiorstwa (wzrost wartości wskaźnika wyprzedzającego BRW-ZPF). Dobre sygnały płyną także z planów inwestycyjnych, których wzrost zapowiedziało ponad 30% zarządzających.

W dalszym ciągu niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej wskazywana jest jako jedna z najważniejszych barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw z branży zarządzania wierzytelnościami, ustępując pierwszego miejsca kosztom zatrudnienia. Podium zamykają niejasne i niestabilne przepisy prawa.

BRW-ZPF przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości poniżej 50 punktów oznaczają pogorszenie sytuacji, 50 – brak zmian, powyżej 50 – poprawa sytuacji.

W ankiecie wzięło udział 16 ekspertów z firm z branży zarządzania wierzytelnościami.

Aktualna wartość barometru uzupełnia cykliczny raport ZPF Wielkość polskiego rynku wierzytelności, który stanowi jedno z najbardziej kompleksowych źródeł danych o rynku zarządzania wierzytelnościami. Więcej o projekcie TUTAJ.