Będzie raport o rynku pośrednictwa kredytowego KPF. Owocne spotkanie Komisji Stałej

Będzie raport o rynku pośrednictwa kredytowego KPF. Owocne spotkanie Komisji Stałej

Ankieta pośrednictwa finansowego, której wyniki pozwolą ocenić wielkość rynku, zajmowanego przez Członków KPF oraz kontynuacja prac nad „Rejestrem nierzetelnych praktyk” – dwa tematy zdominowały posiedzenie Komisji Stałej Pośrednictwa Finansowego. Jego uczestnicy po raz kolejny spotkali się w gościnnych progach firmy ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych w Warszawie.

Zapadła decyzja o cyklicznym prowadzeniu przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce raportu „Sytuacja rynku pośrednictwa kredytowego w Polsce”. Gotowość do udziału w jego pierwszej edycji zgłosili wszyscy Członkowie KPF, reprezentujący ten właśnie sektor, z wyjątkiem Expandera. Inauguracyjne badanie obejmie okres od I kwartału 2012 do IV kwartału 2013 roku. Następne realizowane będą w cyklu co trzy miesiące. Dane z badań będą prezentowane w formie zagregowanej. Wszyscy uczestnicy spotkania zaakceptowali kształt ankiety, przygotowanej przez pp.  Artura Nowak Gocławskiego z ANG Spółdzielcy Kredytowi i Pawła Szramowskiego z Alex T. Great.

Prowadzący spotkanie dr Krzysztof Grabowski przedstawił stan prac nad „Rejestrem nierzetelnych praktyk”. Decyzję o jego stworzeniu podjęto na poprzednim posiedzeniu Komisji Stałej – 25 lutego. Wówczas stan kondycji etycznej tego sektora zdiagnozowano jako jeden z priorytetów działalności Komisji. W konsekwencji podczas marcowego posiedzenia ustalono, że nastąpi rozszerzenie kompetencji Komisji Etyki KPF, co umożliwi jej dokonywanie ogólnej wykładni Zasad Dobrych Praktyk, a także prowadzenie rejestru nierzetelnych praktyk biznesowych.

Wśród zmian, które są konieczne w kontekście prawidłowego funkcjonowania rejestru, Komisja wskazała na potrzebę modyfikacji statutu KPF, a także Regulaminu Pracy Komisji Etyki KPF.

Póki co, informacja o prowadzonym rejestrze nierzetelnych praktyk pojawiła się na witrynie internetowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w zakładce PROGRAM ETYCZNY.

Do życia powołano ponadto dwa zespoły robocze, które w swojej działalności skoncentrują się na konkretnych tematach: implementacji dyrektywy hipotecznej i koordynacji działań PR Sektora Pośrednictwa Kredytowego.