Bierzesz pożyczkę? Sprawdź swoją wiarygodność płatniczą

Już ponad 5 milionów spraw znajduje się w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. o łącznej wartości blisko 24,7 mld zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku liczba spraw na koniec II kwartału 2016 roku wzrosła o 47%, a ich wartość niemal się podwoiła. Dane te są cennym źródłem informacji dla wielu instytucji w Polsce. Na przykład banki i firmy pożyczkowe m.in. za ich pomocą mogą sprawdzić wiarygodność płatniczą swoich klientów. Informacje te są też ważne dla samych zainteresowanych wzięciem kredytu lub pożyczki.

Zanim uzyskamy pozytywną decyzję od banku lub firmy pożyczkowej, pamiętajmy, że podmioty te sprawdzą naszą wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową. Wówczas skorzystają z danych posiadanych we własnych bazach, sięgną po informacje znajdujące się w Biurze Informacji Kredytowej oraz w biurach informacji gospodarczej. BIK gromadzi i przechowuje informacje na temat historii kredytowej klientów banków. Zakres danych gospodarczych dostępnych w BIG-ach jest znacznie szerszy. Znajdują się w nich na przykład informacje o tym, czy nie zalegamy z opłatami za czynsz, telefon komórkowy, internet, kredyt, pożyczkę, alimenty czy grzywny zasądzone w postępowaniach sądowych.

Jeszcze przed skierowaniem formalnego wniosku o kredyt lub pożyczkę, warto sprawdzić informacje na swój temat w biurach informacji gospodarczej. Jednym z nich jest Rejestr Dłużników ERIF BIG, który prowadzi specjalny serwis internetowy InfoKonsument.pl. Może z niego skorzystać każda osoba. Za jego pośrednictwem każdy może samodzielnie sprawdzić, czy w Rejestrze znajdują się informacje gospodarcze na jego temat lub na temat firmy, z którą chcemy nawiązać współpracę. Mogą to być zarówno informacje pozytywne – potwierdzające, że płacimy za zobowiązania finansowe na czas, bez istotnych opóźnień, jak i informacje negatywne mówiące o niezapłaconych, zaległych płatnościach.

Warto dbać o swoją pozytywną historię płatniczą i wiarygodność płatniczą na rynku usług i produktów dla konsumentów, bo może ona pomóc nam w uzyskaniu lepszej oferty lub warunków umowy. Dla banku czy firmy pożyczkowej informacje pozytywne stanowią sygnał, że systematycznie spłacamy swoje zobowiązania na czas. A zatem jesteśmy odpowiedzialnym i godnym zaufania klientem.

Na koniec I półrocza 2016 roku w bazie Rejestru Dłużników ERIF BIG znajdowało się ponad 2,5 mln informacji pozytywnych. To ponad czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Jak zadbać o swoją wiarygodność płatniczą? Oto kilka prostych rad:

W budowaniu wiarygodności płatniczej bardzo ważną rolę odgrywa umiejętne planowanie domowego budżetu i stosowanie kilku podstawowych zasad.

– Zadbajmy o to, aby wszystkie zobowiązania finansowe regulować w terminie. To inwestycja, która nam samym przyniesie wymierne korzyści na rynku usług i produktów konsumenckich. Budowanie wizerunku pozytywnego płatnika będzie się opłacać. Dlatego warto zabiegać o posiadanie pozytywnych wpisów w biurze informacji gospodarczej, jakim jest np. Rejestr Dłużników ERIF. Można to zrobić poprzez wyrażanie zgody na dopisywanie informacji pozytywnych na nasz temat, na przykład podczas zawierania umowy. Można też złożyć stosowny wniosek u naszego kredytodawcy lub dostawcy usług – przekonuje Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Systematycznie kontrolujmy finanse, zarówno swoje, jak i naszych najbliższych. Jeśli tylko możemy, starajmy się na bieżąco ograniczać zbędne wydatki, to pozwoli nam zaoszczędzić środki finansowe. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się nam dodatkowy zastrzyk gotówki.

Jeśli w Rejestrze Dłużników ERIF znajdziemy negatywne informacje na swój temat, podejmijmy kroki prowadzące do spłaty zobowiązania. Ważny jest też bezpośredni kontakt z każdym wierzycielem. To szczególnie ważne, kiedy mamy problem ze spłatą zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Szybkie działanie pozwoli nam uniknąć kłopotów i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.