Biuletyn Eurofinas Consumer Credit Bulletin nr 5

Biuletyn Eurofinas Consumer Credit Bulletin nr 5

Do Państwa rąk oddajemy najnowszy Biuletynem Eurofinas, który jest poświęcony branży kredytu konsumenckiego. Ten cokwartalny Biuletyn zawiera najnowsze informacje z zakresu kredytu konsumenckiego na poziomie europejskim.

W tym wydaniu Biuletynu znajdą Państwo:
1) wywiad z Niccolo Ubertalli, Przewodniczącym Consumer Finance w Grupie UniCredit – wywiad poświęcony      szansom i wyzwaniom branży kredytu konsumenckiego,
2) artykuł Birgit Collin-Langen, Członkini Parlamentu Europejskiego, dotyczący RaportuParlamentu Europejskiego w sprawie transpozycji Dyrektywy o kredycie konsumenckim,
3) informacje o projekcie Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (tzw. IMD 2) i możliwych jej wpływach na rynek ubezpieczeniowy,
4) informacje o Konwencji Generalnej Eurofinas 2012, która odbyła się w dniach 11-12 października w Cannes,
5) informacje o Dniu Konsumenta zorganizowanym w dniu 25 października 2012 r. przez European Banking Authority (EBA).

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z całym Biuletynem Eurofinas. To z pewnością istotna
i wartościowa pozycja dla uczestników rynku konsumenckiego w UE.

Aby otworzyć kliknij Biuletyn