Komunikaty prasowe

Apel ZPF i FRRF o rezygnację z niebezpiecznych zapisów przygotowywanej ustawy

25/03/2020
Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego zaapelowały o rezygnację z przyjęcia przepisów: Art. 8d – 8f projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Drastyczne ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu,...

Historyczny spadek optymizmu konsumentów, a przez koronawirusa może być jeszcze gorzej

24/03/2020
I kwartał 2020 r. przyniósł znaczący spadek wartości Barometru Rynku Consumer Finance, określanego na podstawie badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Obecnie wynosi on 60,7 pkt wobec 71,6 pkt odnotowanych w IV kwartale 2019 r. To najwyższy spadek wartości barometru w historii tego badania, choć obecna edycja...

Porażające konsekwencje przyjęcia propozycji UOKiK do tzw. pakietu ustaw antykryzysowych

23/03/2020
W sobotę, 21 marca, do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano propozycje poszczególnych resortów i urzędów administracji publicznej. Podmioty zrzeszone w ZPF oceniają propozycje UOKiK jako prowadzące do likwidacji legalnie działającej części...

Apel do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwolą utrzymać płynność sektora pożyczkowego

22/03/2020
Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych – dwie organizacje branżowe, reprezentujące łącznie ponad 70% rynku pożyczek pozabankowych, zwróciły się do Ministra Finansów z apelem o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla przedsiębiorców działających w branży i zapewniające stabilność polskiego systemu finansowego. Pozabankowe pożyczki gotówkowe...

Wspólne rekomendacje ZPF i FRRF dla instytucji pożyczkowych zrzeszonych w obu organizacjach w związku z pandemią koronawirusa

18/03/2020
Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów. Podejmując jakiekolwiek decyzje musimy mieć na uwadze, że zachwianie stabilności sektora pożyczek pozabankowych doprowadzi kilkadziesiąt tysięcy osób do utraty miejsc pracy, a co...

Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości związane z reformą instytucji upadłości konsumenckiej

02/03/2020
24 marca 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w instytucji upadłości konsumenckiej. Nowelizacja ta wymaga przy tym wydania nowych rozporządzeń, w tym: sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania...

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

19/02/2020
Związek Przedsiębiorstw Finansowych włącza się w proces konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (projekt z dnia 30 stycznia 2020 r.). Znowelizowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 12 czerwca 2020 r. Konieczność nowelizacji rozporządzenia (z dnia 18...

Komisja Etyki ZPF zaangażuje się w wybór najlepszych praktyk polskiej branży contact center

19/02/2020
W pierwszym kwartale 2020 roku rusza 12. edycja konkursu Telemarketer Roku i 18. edycja konkursu Złota Słuchawka, które mają na celu wyróżnić najlepszych specjalistów oraz procesy w polskiej branży contact center. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzeń jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Związek Przedsiębiorstw Finansowych został partnerem obu konkursów, a w skład...

Konsultacje EBA w sprawie projektu nowych wytycznych dotyczących ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

14/02/2020
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zainicjował właśnie konsultacje w sprawie projektu nowych wytycznych, o których mowa w art. 17 i art. 18 ust. 4 Dyrektywy 2015/849 (tzw. Dyrektywa AML IV), dotyczących czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których właściwe są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta. Aktualnie...

Dobrze oceniamy teraźniejszość, ale boimy się o przyszłość naszej gospodarki

29/01/2020
Według badania Sytuacja na rynku consumer finance, prowadzonego cyklicznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w IV kw. 2019 r. oceny polskich gospodarstw domowych w zakresie bieżącej sytuacji gospodarczej utrzymały się na podobnym poziomie co w kwartale poprzednim. Jednak oczekiwania Polaków co do przyszłej sytuacji ekonomicznej naszego...