Konferencje prasowe - zapowiedzi

Śniadanie prasowe KPF, IRG SGH i KRD (21.02.2018)

21 lutego 2018 r. odbędzie się śniadanie prasowe, podczas którego eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowego Rejestru Długów BIG SA, odpowiedzą na pytania: co mówią wskaźniki koniunktury w gospodarce oraz rynku consumer finance w Polsce na przestrzeni minionych 10 lat, czyli od wybuchu ostatniego kryzysu finansowego? czy wskaźniki rynku kredytowego...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – II KWARTAŁ 2017 (11.05.2017)

Jak kształtują się aktualne wskaźniki koniunktury w polskiej gospodarce? Co można wywnioskować z wyników kwartalnego badania „Sytuacja na rynku Consumer Finance”, realizowanego przez KPF oraz IRG SGH? Jakie korzyści z przynależności Polski do UE dostrzegają polscy konsumenci? Jakie problemy mają polscy przedsiębiorcy wskutek przeterminowanych płatności? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – I KWARTAŁ 2017 (09.02.2017)

Podczas kolejnej kwartalnej konferencji prasowej, organizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. poznamy: aktualne wskaźniki koniunktury w polskiej gospodarce wyniki kwartalnego badania “Sytuacja na rynku Consumer Finance” oraz aktualne wskazanie barometru KPF–IRG – jedynego w Polce syntetycznego wskaźnika sytuacji na...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – IV KWARTAŁ 2016 (09.11.2016)

Podczas kolejnej kwartalnej konferencji prasowej, organizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. poznamy: aktualne wskaźniki koniunktury w polskiej gospodarce wyniki kwartalnego badania “Sytuacja na rynku Consumer Finance” oraz aktualne wskazanie barometru KPF–IRG – jedynego w Polce syntetycznego wskaźnika sytuacji na...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – III KWARTAŁ 2016 (10.08.2016)

Czy możemy być spokojni o koniunkturę w polskiej gospodarce w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy, czy może jednak pojawiają się niepokojące zjawiska? Konsumpcja ma silniej wspierać wzrost PKB w Polsce – czy kredyt odegra w tym procesie pozytywną rolę? Na co wskazuje aktualna wartość Barometru Rynku Consumer Finance KPF–IRG? Na co gospodarstwa domowe...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – II KWARTAŁ 2016 (10.05.2016)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. mają przyjemność zaprosić na kwartalną konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań kwartalnych koniunktury, rynku consumer finance oraz portfela należności polskich przedsiębiorstw. PROGRAM KONFERENCJI: Koniunktura w polskiej gospodarce – Prof. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – I KWARTAŁ 2016 (09.02.2016)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. mają przyjemność zaprosić na kwartalną konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań kwartalnych koniunktury, rynku consumer finance oraz portfela należności polskich przedsiębiorstw. PROGRAM KONFERENCJI: Koniunktura w polskiej gospodarce – Prof. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – IV KWARTAŁ 2015 (04.11.2015)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. mają przyjemność zaprosić na kwartalną konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań kwartalnych koniunktury, rynku consumer finance oraz portfela należności polskich przedsiębiorstw. PROGRAM KONFERENCJI: Koniunktura w polskiej gospodarce – Prof. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego...

Konferencja prasowa KPF, IRG SGH i KRD – III KWARTAŁ 2015 (06.08.2015)

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. mają przyjemność zaprosić na kwartalną konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań kwartalnych koniunktury, rynku consumer finance oraz portfela należności polskich przedsiębiorstw. PROGRAM KONFERENCJI: Koniunktura w polskiej gospodarce – Prof. Elżbieta Adamowicz, Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego...

Konferencja prasowa “Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich-impact assessment”

Wnioski z jedynego na rynku raportu impact assessment, szacującego skutki wprowadzenia limitów kosztów pozaodsetkowych na rynek kredytowy, wykonanego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, zaprezentowane zostaną podczas konferencji prasowej w czwartek, 25 czerwca o godzinie 11.30. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Prawo bankowe i niektóre inne ustawy, która procedowana jest...