Materiały do pobrania

Pobierając materiały zawarte na niniejszej stronie, użytkownik akceptuje fakt, iż właścicielem praw autorskich do tych materiałów jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Materiały te podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody Związku Przedsiębiorstw Finansowych), ani w działaniach na szkodę Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Jakiekolwiek modyfikacje materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez Związku Przedsiębiorstw Finansowych odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.

Statut ZPF
Size: 0,34 MB
Nasza strategia (ENG)
Size: 1,34
Nasza strategia (PL)
Size: 1,33