Biznes bardziej etyczny – rekordowy konkurs VERBA VERITATIS

Biznes bardziej etyczny – rekordowy konkurs VERBA VERITATIS

Rekordowo duża liczba 43 prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych z zakresu etyki biznesu zgłoszona została do Konkursu VERBA VERITATIS, organizowanego już po raz dziewiąty przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wraz Akademią Leona Koźmińskiego i pod merytorycznym patronatem Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych. Podczas spotkania 22 października oceni je Kapituła Konkursu, którą tworzą przedstawiciele świata nauki oraz praktycy rynku. Laureatów poznamy tydzień później podczas XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej, współorganizowanej przez KPF.

Uczestnicy konkursu mogli nadsyłać prace obronione nie wcześniej niż w 2010 roku. Ich tematyka koncentruje się na zagadnieniach etyki biznesu i stosowania dobrych praktyk na rynku finansowym. Biorący udział w konkursie mogli skupić się na jednym z siedmiu obszarów, zakreślonych przez organizatorów. Oprócz etyki biznesu, oceniano także prace, skupiające się na aspektach etycznych w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych, ładzie korporacyjnym, innowacyjności społecznej w gospodarce, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i dobrych praktykach na rynku finansowym, ze szczególnym naciskiem na rynek consumer finance, a także prace poruszające problematykę przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym.

Tematy te zakreślają szerokie spektrum zagadnień etycznych w działalności nie tylko wprost biznesowej, lecz obejmują także instytucje i organizacje pozabiznesowe. Kształtowanie postaw etycznych w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji jest bowiem ważnym czynnikiem przyczyniającym się do budowania zaufania społecznego – zauważa Krzysztof Grabowski, doradca KPF ds. ładu korporacyjnego i zarazem członek Kapituły.

Przy ocenie nadesłanych na konkurs prac członkowie Kapituły kierują się czterema kryteriami: wartością merytoryczną, praktycznym znaczeniem poruszanego zagadnienia, innowacyjnością i warsztatem naukowym.

Poziom nadesłanych prac, zwłaszcza magisterskich, jest bardzo wysoki. Co ciekawe, dotyczyły one różnych dyscyplin nauki: socjologii, nauki o zarządzaniu, ekonomii, nauk politycznych, finansów, etyki biznesu. Prace konkursowe układały się w 3 dominujące ścieżki tematyczne: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na przykładzie konkretnej firmy z polskiego rynku; etyka na rynku instytucji finansowych i sprawozdawczości (przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, wiarygodność, ład korporacyjny, etyczne indeksy giełdowe). Autorzy wszystkich prac zasługują na słowa uznania. Ale czytając te prace byłem wdzięczny przede wszystkim pracownikom nauki z różnych ośrodków akademickich w całej Polsce, którzy potrafili zachęcić i poprowadzić studentów w kierunku przekonania, że etyka jest nieodłączną częścią dobrego biznesu. Dzięki temu oni – i im podobni – jako klienci, pracownicy, przedsiębiorcy i menedżerowie będą walczyć w sposób odpowiedzialny o lepszą jakość życia dla nas wszystkich – przekonuje prof. Bolesław Rok, przewodniczący Kapituły Konkursu.

Konkurs VERBA VERITATIS został pomyślany jako przedsięwzięcie, mające zachęcać młodych ludzi, rozpoczynających po studiach karierę zawodową, czy też młodych pracowników polskiej nauki, do przykładania odpowiedniej wagi do postaw etycznych, kreowania w swoich środowiskach takich zachowań oraz prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego. – Etyka biznesu to jeden z fundamentów działalności samorządowej i działalności biznesowej na rynku finansowym. To dlatego organizacja Konkursu Verba Veritatis jest traktowana w KPF jako bardzo odpowiedzialne zadanie do budowania kapitału społecznego rynku finansowego w Polsce. Rozwój Konkursu Verba Veritatis, na co wskazuje rosnący poziom merytoryczny nadsyłanych na konkurs prac, rosnąca ich ilość daje nam satysfakcję, że zadanie jakie przyjęliśmy na siebie przyczynia się do uzyskania pozytywnych, społecznych efektów. Z drugiej strony, bardzo niski poziom zaufania społecznego w Polsce jest papierkiem lakmusowym tego, ile jeszcze pracy przed nami – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu nastąpi podczas konferencji „Wybory liderów: wskaźniki czy wartości?”, odbywającej się w ramach XIV Konferencji Prakseologiczno-Etycznej 30 października.