Biznes tworzy wspólne standardy samoregulacji w komunikacji

Biznes tworzy wspólne standardy samoregulacji w komunikacji

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych reprezentowała branżę finansową podczas Forum Samoregulacji – spotkania przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, które podjęły pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w  komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki temu konsumenci, a zwłaszcza dzieci i młodzież, będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych.

Podczas spotkania inauguracyjnego Forum Samoregulacji zainicjowano proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących najważniejsze dla rynku reklamy podmioty, a także przedstawiciele regulatorów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektorat Sanitarny, jak również Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju i inne instytucje mające istotny wpływ na przekaz reklamowy w Polsce, w tym  Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W trakcie Forum omówiono sposoby ochrony konsumentów w komunikacji marketingowej stosowane przez biznes. Mimo niekiedy odmiennych praktyk stosowanych przez różne organizacje branżowe, uczestnicy zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad etycznych w reklamie i komunikacji dla jak największej części rynku.

Cieszymy się, że udało nam się przy jednym stole zgromadzić ponad 70% rynku reklamowego, a także regulatorów oraz podmioty dbające o ochronę praw polskich konsumentów. Ich aktywny głos w dyskusji na temat etyki w komunikacji jest ważny i z pewnością przełoży się na stworzenie efektywnych standardów marketingu i PR – powiedział Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. – Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne, a to dopiero początek. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się pracować nad wspólnymi standardami samoregulacji.

Na zakończenie spotkania został podpisany list intencyjny, którego sygnatariusze przyjęli podstawowe założenia wspólnych standardów i zobowiązali się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym implementacją do poszczególnych branżowych kodeksów etycznych. W imieniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych list podpisał Prezes Zarządu KPF – Andrzej Roter.

Niezwykle ważnym elementem powodzenia w biznesie jest komunikacja z klientem, w szczególności marketingowa, dlatego warto podjąć trud wypracowania wspólnych rekomendacji różnych środowisk przedsiębiorców do tworzenia dobrych praktyk w komunikacji marketingowej i mechanizmów ich monitorowania. Doświadczenia KPF, zaprezentowane w trakcie Forum Samoregulacji, mogą posłużyć jako dobra i praktyczna inspiracja dla takiego działania na rzecz wspólnego dobra – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Forum Samoregulacji zostało również bardzo pozytywnie ocenione przez przedstawicieli regulatorów.

Z życzliwością i uwagą podchodzimy do wszelkich rozwiązań samoregulacyjnych stosowanych przez biznes. W naszej ocenie mogą one skutecznie wspomóc ochronę konkurencji i konsumentów. Ich efektywność jest wartością dodaną do istniejących przepisów prawa, o ile wypełniają pewną sferę, która w świetle regulacji jest często niedookreślona i pozostawia możliwości interpretacji  – powiedział Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów.

Sygnatariusze listu intencyjnego zdecydowali się podjąć dalsze prace nad wypracowaniem powszechnie obowiązujących zasad etycznych oraz standardów samoregulacji w komunikacji marketingowej w ramach grup roboczych, które zostaną powołane w najbliższych tygodniach.

Podczas Forum Samoregulacji list intencyjny został podpisany przez przedstawicieli następujących instytucji: IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Global Compact Network Poland, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, Związek Firm Public Relations, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Kolejne podmioty będą podpisywały dokument w najbliższych dniach.