„Black Friday” – co chcą kupować Polacy?

„Black Friday” – co chcą kupować Polacy?

Zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych “Black Friday”, kiedy to handlowcy dają klientom możliwość skorzystania przy zakupie różnych towarów ze znacznej zniżki, przyjął się także w Polsce. W tym dniu warto więc przyjrzeć się tendencjom zakupowym, jakie zostały określone na podstawie najnowszego badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego wśród polskich gospodarstw domowych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i IRG SGH. 

Badania, prowadzone od 2006 roku przez KPF i IRG SGH w cyklu kwartalnym, mogą być niezwykle cennym źródłem danych, pozwalających na obserwowanie zmian w zachowaniach rynkowych gospodarstw domowych. Przedmiotem zainteresowania autorów badania jest między innymi skłonność gospodarstw domowych do dokonywania zakupów dóbr trwałego użytkowania (mebli, sprzętu RTV, pralki, kuchenki, lodówki itp.). Dla opisania sytuacji w tym obszarze, ankieta zawiera pytanie o to, czy gospodarstwa domowe uznają, że obecny czas jest dobry do dokonania zakupu takich towarów.

Wyniki pokazują, że od kilku kwartałów na rynku zdecydowanie dominuje grupa tych gospodarstw domowych, które uważają, że obecny czas nie jest ani korzystny, ani niekorzystny do zakupu dóbr trwałych. Jest ich aż 69%. Udział gospodarstw domowych, które sądzą, że obecny czas jest dobry do dokonania zakupu dóbr trwałych jest zaś bardzo zbliżony do udziału tych, które mają przeciwne zdanie i wynosi odpowiednio 15,2% oraz 15,8%.

W ostatnim kwartale odnotowano jednak wzrost skłonności do dokonywania zakupów dóbr trwałego użytkowania. Co więcej, liczba gospodarstw domowych, które przewidują zwiększenie wydatków na ten cel w okresie nadchodzących 12 miesięcy, wzrosła aż o 47%.

kpf_zakup-dobr-trwalych_iv-kw

W grupie, która w okresie nadchodzących 12 miesięcy prognozuje zakup dóbr trwałych, przeważają osoby młode (do 29-go roku życia) oraz osoby w wieku 3049 lat – wyjaśnia Agnieszka Kozioł, Manager ds. Manager Projektów i Analiz w KPF. – Producenci i sprzedawcy zdają się o tym wiedzieć, gdyż swą ofertę kierują głównie do właśnie tych grup wiekowych. Cenną dla handlowców może być także informacja, że ok. 30% osób planujących takie zakupy to mieszkańcy wsi.

Według najnowszych danych obserwujemy wzrost wskaźnika dotyczącego prognozy zakupu dóbr trwałych z poziomu –8,2 pp. do +1,2 pp. Obecna, dodatnia wartość wskaźnika oznacza, że wśród respondentów przeważają optymistyczne nastroje i tym samym, po raz pierwszy od 2008 r., prognozowane są pozytywne tendencje w tym obszarze. Jest to obiecujący sygnał, iż może już dziś handlowcy doświadczą większego zainteresowania ze strony klientów zakupami. Może to też oznaczać, że w kolejnych miesiącach znów obserwowane będzie przyspieszenie.

Badania nie przynoszą jednak pozytywnych informacji dla oferujących finansowanie zakupów. Wzrost skłonności do dokonywania zakupów dóbr trwałych nie przekłada się bowiem na zmniejszenie utrzymującego się od dłuższego czasu konserwatywnego podejścia do korzystania z kredytowania – stwierdza dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. Co prawda, przy rosnącej skłonności do zakupów i przy utrzymywaniu się 40,5% udziału tych spośród badanych gospodarstw domowych, które zadeklarowały chęć sfinansowania takiego zakupu przynajmniej w części z kredytu, ich liczba może wzrosnąć. Warto jednak zauważyć, iż jest to około 30 pp. mniej niż w okresie największego zainteresowania kredytem (w 2008 r.).