Branża po raz kolejny postuluje o wznowienie prac nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym

Branża po raz kolejny postuluje o wznowienie prac nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym

  • Kiedy Instytucje Państwowe zajmą się Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym?
  • Jakie kroki powinny podjąć Rząd i Parlament w tej kwestii?
  • Dlaczego hipoteka odwrócona może być remedium na problemy starzejącego się społeczeństwa?
  • W jaki sposób rosnąca liczba wyłudzeń i oszustw wpływa na kształtowanie się rynku?
To tylko niektóre z pytań stawianych przez fundusze hipoteczne w Polsce i zawarte w folderze informacyjnym „Hipoteka odwrócona w Polsce: wyzwania, zagrożenia, potencjał rynku”.
hipoteka-odwrocona-w-polsce-strona

Folder zawiera postulaty dla Rządu, komentarze Ekspertów i porównanie z zagranicą. Dodatkowo udostępniamy tłumaczenie publikacji „Uwolnić potencjał. Przyszłość rynku equity release” wydanego w Wielkiej Brytanii przez Equity Release Council (ERC).

Fundusz Hipoteczny DOM oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) postulują o wznowienie prac nad Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, wskazują rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują na zagranicznych rynkach, angażują do dialogu Ekspertów z innych krajów europejskich. List otwarty skierowany do Instytucji Państwowych oraz materiały informacyjne mają na celu przybliżenie rynku hipoteki odwróconej w Polsce i na świecie.

Od lat postulujemy o stosowne regulacje, które  rozwiązałyby problemy starzejącego się społeczeństwa, zapewniłyby ochronę seniorom i zatrzymały liczbę wyłudzeń i oszustw, które w tej chwili psują renomę całego rynku – podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. – Dzięki hipotece odwróconej, seniorzy posiadający majątek zamrożony w nieruchomości mogliby zmienić go na bieżący dochód. Szacowana wartość aktywów, które dzięki tej usłudze można uruchomić i udostępnić seniorom przekracza w Polsce 1 bilion złotych. Tymczasem Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, która weszła w życie pod koniec 2014 roku uregulowała tylko połowę rynku, na dodatek tę, która nie działa w praktyce. Dotychczas żaden z banków nie wprowadził do swojej oferty odwróconego kredytu hipotecznego.

Prace nad kompleksową regulacją rynku tak zwanej odwróconej hipoteki rozpoczęły się już w 2009 roku i wciąż nie mogą doczekać się pełnej realizacji. Pamiętajmy jednak, że brak odpowiedniej regulacji oraz trudna sytuacja finansowa wielu seniorów skutkuje powstaniem szarej strefy i wzrostem nienadzorowanych podmiotów, które będą w sposób nierzetelny oferować świadczenia pieniężne w zamian za przekazanie własności do nieruchomości – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF).

Materiały informacyjne i postulaty Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz Funduszu Hipotecznego DOM można znaleźć tutaj: