Branże leasingowa i faktoringowa w dyskusji o najważniejszych wyzwaniach

Branże leasingowa i faktoringowa w dyskusji o najważniejszych wyzwaniach

6 marca 2018 roku w Warszawie,  odbyła się organizowana przez firmę CRIF konferencja „Risk and Supervision Meeting”. Wydarzenie, które objęła patronatem Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, zgromadziło ponad 90 uczestników z sektora leasingowego i faktoringowego. Dyskutowali oni o procesach weryfikacji klienta, przeciwdziałaniu wyłudzeniom, ocenie ryzyka i zmianach prawnych istotnych dla branż leasingowej i faktoringowej. Spotkanie ekspertów obu sektorów miało na celu, oprócz wymiany doświadczeń, znalezienie podobieństw i obszarów współpracy.

Konferencję otworzył Piotr Badura – Dyrektor Generalny CRIF, który podczas krótkiego wystąpienia podkreślił jak ważna i czym jest wiedza w procesie walki z nadużyciami.

Następnie odbyła się debata podsumowująca wyniki ankiet nt. nadużyć finansowych oraz dostępu do źródeł informacji w branży faktoringowej i leasingowej. Dyskusję prowadził Jacek Rakowski – Dyrektor ds. Prawnych w Związku Polskiego Leasingu. Podczas tej części konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się praktycy: Sławomir Kempny – Koordynator Ryzyka Operacyjnego w Pekao Leasing Sp. z o.o., Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu w Pragma Faktoring S.A., Eugeniusz Szczerbakow – Manager Kontroli Ryzyka w KUKE Finance S.A. oraz Mariusz Bartuzi – Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing S.A.

Kolejnym punktem było wystąpienie Marcina Czugana – Wiceprezesa Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który zaprezentował zmiany prawne, w tym wprowadzenie RODO, na wymianę informacji i działalność branż leasingowej i faktoringowej w Polsce.

– Aktualnie toczy się wiele procesów legislacyjnych, które będą miały znaczenie dla sektorów leasingowego i faktoringowego, a które wraz z uczestnikami konferencji omówiliśmy – powiedział mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF. – To m.in. planowana zmiana art. 106d Prawa bankowego w zakresie wymiany informacji anty-fraudowej, nowelizacja Kodeksu cywilnego w odniesieniu do instytucji przedawnienia czy nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1 października 2018 r. Nie zapomnieliśmy oczywiście o RODO, którego wpływ na obie branże omówiliśmy szczegółowo.

Popołudniową sesję rozpoczął Marcin Jaskuła Analytics Department Manager w CRIF, który przedstawił nowoczesne techniki wykrywania wyłudzeń w sektorze B2B. Joanna Kwaśniewicz – niezależna ekspert, od lat związana z sektorem leasingowym, w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła znaczenie automatyzacji dostępu do baz zewnętrznych w procesie wykrywania fraudu. Podsumowaniem tej części konferencji, ściśle nawiązującym do obu poprzedzających, było wystąpienie Michała Sitkowskiego – Head of Project Management w CRIF, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z projektowym podejściem do budowy automatycznych procesów.

Ostatnim akcentem była debata nt. obecnie funkcjonujących rozwiązań służących do oceny ryzyka i związane z tym oczekiwania branż, prowadzona przez Michała Pawlika Prezesa Zarządu SMEO S.A. Swoje spostrzeżenia i doświadczenie prezentowali: Katarzyna Baumgart – Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, mLeasing Sp. z o.o., Maciej Czapski – Dyrektor Zarządzający Obszarem Należności, Idea Getin Leasing S.A., Roman Czarkowski Manager Zespołu Faktoringu i Produktów Dyskontowych, Dział Finansowania Handlu, Alior Bank S.A., oraz Tomasz Kamiński Kierownik Zespołu Doradztwa i Analiz Faktoringowych, Bank Ochrony Środowiska S.A.