BZ WBK, Orange i Polkomtel – Laureaci SUPERCESSIO 2015

BZ WBK, Orange i Polkomtel – Laureaci SUPERCESSIO 2015

Przetargi na sprzedaż wierzytelności, zorganizowane przez Bank Zachodni WBK S.A. w kategorii sektor bankowy oraz Orange S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. w grupie podmiotów z sektora niebankowego zostały ocenione najwyżej i uhonorowane Laurem CESSIO. W trzeciej edycji, której wyniki ogłoszono podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Kapituła Lauru CESSIO dokonała wyboru Laureatów z grona wierzycieli pierwotnych, zgłoszonych w rekordowej liczbie. RELACJA FILMOWA Z GALI CESSIO 2015.

CESSIO – WYRÓŻNIENIE DLA WIERZYCIELI PIERWOTNYCH

Jakość standardów organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności oceniali ci wierzyciele wtórni, którzy wzięli w nich udział w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015. Ocenie podlegały wszystkie etapy tego procesu: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży i obsługa posprzedażowa – precyzyjnie sformułowane kryteria, decydujące o tym, któremu podmiotowi zostanie przyznany Laur CESSIO. – Cieszy nas fakt, że powiększyło się grono podmiotów, oceniających jakość transakcji, organizowanych przez wierzycieli pierwotnych, a jednocześnie wzrosła liczba firm, które poddano ocenie. Jestem też przekona, że dokonana przez nas modyfikacja kwestionariusza za pomocą którego następował ten proces, pozwoliła bardziej zobiektywizować pogląd wierzycieli wtórnych – mówi Bożena Graczyk z firmy doradczej KPMG i zarazem Członkini Kapituły Lauru CESSIO.

To wyróżnienie, stworzone z myślą o promowaniu i utrwalaniu w sektorze usług finansowych najwyższych standardów sprzedaży wierzytelności. Integruje ono coraz więcej branż i sprzyja budowie zaufania między kontrahentami, uczestnikami transakcji. Przykładowo w kategorii „sektor niebankowy”, oprócz tradycyjnie ocenianych operatorów telekomunikacyjnych, firmy zarządzające wierzytelnościami ocenie poddały także instytucje pożyczkowe i innych dostawców usług masowych, jak operatorów telewizji kablowej.

Gala wręczenia Lauru CESSIO potwierdza dojrzałość rynku obrotu wierzytelnościami. Dochodzi tu do konfrontacji podmiotów, które w zasadzie są wobec siebie krytyczne. W tym sensie, że kupujący chce nabyć wierzytelność tanio i w dobrej jakości, a sprzedający zamierza zarobić na transakcji jak najwięcej. Równocześnie wierzyciele wtórni, głosując, określają swoje wyobrażenia o standardach organizacji przetargów, a ich organizatorzy, np. banki otrzymują sygnał od swoich kontrahentów, jak powinny one wyglądać – przekonuje dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) i Członek Kapituły.

SUPERCESSIO DLA BZ WBK I TELEKOMÓW

W trzeciej edycji Lauru CESSIO, której rozstrzygnięcie nastąpiło podczas organizowanego przez KPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, wśród instytucji z sektora bankowego najwyżej oceniono praktyki sprzedażowe Banku Zachodniego WBK S.A. – Najistotniejsze jest wypracowanie i następnie przestrzeganie odpowiednich standardów. Ich stosowanie sprawia, że jesteśmy przewidywalni dla rynku. W dłuższej perspektywie taka postawa zawsze się obroni – podkreśla Robert Pikuła, Dyrektor Departamentu Windykacji BZ WBK S.A. Drugie miejsce w kategorii „sektor bankowy” przypadło Bankowi BPH S.A., a trzecie – Alior Bankowi S.A.

W gronie nominowanych do nagrody wierzycieli sektora niebankowego, podobnie jak rok wcześniej, wierzyciele wtórni docenili operatorów telefonii komórkowej. Najwyższe uznanie w ich oczach i ex aequo pierwszą lokatę zajęły Polkomtel Sp. z o.o. oraz Orange S.A., a trzecią – operator sieci Play, spółka P4.

Udaje nam się po raz kolejny odnieść sukces, co może dowodzić słuszności drogi przez nas wyznaczonej. Wydaje mi się, że podstawą jest bardzo zaangażowany zespół pracowników, który rozumie, co to znaczy dbałość o klienta i dbałość o bazę – sprzedajemy przecież dane, wierzytelności klienta – komentuje Ewa Romańczuk z Polkomtel Sp. z o.o.

 

LAUREACI III EDYCJI CESSIO

Sektor bankowy

I miejsce. Bank Zachodni WBK S.A.
II miejsce. Bank BPH S.A.
III miejsce. Alior Bank S.A.

Sektor niebankowy

I miejsce. Orange S.A.
II miejsce. Polkomtel Sp. z o.o.
III miejsce. P4 Sp. z o.o.

 

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

Laur CESSIO stał się dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Związku Banków Polskich inspiracją do sformalizowania całego procesu sprzedaży wierzytelności. Wśród interesariuszy rynku prowadzone są konsultacje, mające na celu wypracowanie wspólnego zbioru Zasad Dobrych Praktyk Sprzedaży Wierzytelności – dokumentu, który będzie ustanawiał w tym zakresie najwyższe standardy.

Wierzyciele pierwotni i wtórni, uczestnicy rynku obrotu wierzytelnościami słusznie przywiązują istotną wagę do jakości procesów przetargowych. Systematyczna poprawa i upowszechnienie standardów ich organizacji wzmacniają perspektywy rynku w interesie obu stron kontraktów. Jednak ma to jeszcze znacznie szerszy wymiar. Właściwa organizacja przetargów na sprzedaż wierzytelności leży też w interesie dłużników, których zobowiązania składają się na portfele oferowanych w trakcie przetargów wierzytelności. – Dobrze zorganizowany przetarg umożliwia dokonanie między innymi właściwej oceny wartości tego portfela, jakości i zakresu informacji o dłużniku. To zaś pozwala właściwe zaplanować proces windykacji i ostatecznie staje się źródłem nie tylko przywracania utraconych środków finansowych do normalnego obrotu gospodarczego. Staje się narzędziem do budowania właściwych relacji z dłużnikiem, odbudowy do nich zaufania, przywracania dłużników do normalnego pełnienia ich ról w społeczeństwie i gospodarce. Stąd też, Zasady Dobrych Praktyk zastosowane przez Kapitułę Lauru, wypracowane w KPF i służące do wyłonienia Laureatów, mają pośrednio wpływ na budowanie kapitału społecznego rynku finansowego. Takie są źródła idei tego projektu – komentuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.