Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

5 kwietnia br. sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęły projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z licznymi poprawkami o charakterze merytorycznym oraz legislacyjnym. Aktualnie toczy się dalsza dyskusja w przedmiocie oceny zgodności projektu z prawem UE, w szczególności potrzeby ponownej notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej.

Czytaj dalejAktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Wspólne stanowisko związków przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Związek Przedsiębiorstw Finansowych wraz z 6 innymi organizacjami przedsiębiorców wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego wyrażając zaniepokojenie zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W obecnym brzmieniu projekt stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym.

Czytaj dalejWspólne stanowisko związków przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Aktualności Departamentu Prawno – Legislacyjnego

Do 28 marca br. trwa tzw. okres stand-still w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w związku z którym zgłosiliśmy Komisji Europejskiej nasze stanowisko. Postulujemy w nim w szczególności jego przedłużenie do 12 miesięcy z uwagi na prace nad nową dyrektywą CCD II. Jednocześnie do Sejmu wniesiono senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. Oba powyższe projekty będą najprawdopodobniej rozpatrywane łącznie w najbliższych miesiącach.

Czytaj dalejAktualności Departamentu Prawno – Legislacyjnego

Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

26 stycznia br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, który został skierowany do dalszych prac w komisjach. Ich rozpoczęcia spodziewamy się w drugiej połowie lutego br. Co istotne, pod koniec 2021 r. Rada Ministrów notyfikowała projekt Komisji Europejskiej...

Czytaj dalejAktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć bariery dostępu do rynku finansowego i zapewnią lepszą ochronę klientów instytucji finansowych

Nowelizację w sumie 19 ustaw planuje Ministerstwo Finansów w celu eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad nim oraz ochrony klientów instytucji finansowych. Wśród kluczowych zmian m.in. ułatwienia…

Czytaj dalejNowe przepisy pozwolą zmniejszyć bariery dostępu do rynku finansowego i zapewnią lepszą ochronę klientów instytucji finansowych

Apel branży pożyczkowej do Premiera ws. projektu ustawy przedłużającej obowiązywanie obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych

Organizacje zrzeszające instytucje finansowe – Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – wystosowały do Premiera Mateusza Morawieckiego apel o zaangażowanie przedstawicieli sektora pożyczek pozabankowych…

Czytaj dalejApel branży pożyczkowej do Premiera ws. projektu ustawy przedłużającej obowiązywanie obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych

Zdecydowane NIE dla propozycji przedłużenia obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim!

W projekcie nowej ustawy zmieniającej tzw. tarczę antykryzysową proponuje się, aby obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim przedłużyć do 31 grudnia 2021 r. Projekt już w Sejmie, znów bez…

Czytaj dalejZdecydowane NIE dla propozycji przedłużenia obowiązywania obniżonego limitu kosztów pozaodsetkowych w kredycie konsumenckim!