Co czeka biznes w walce z wyłudzeniami?

Co czeka biznes w walce z wyłudzeniami?

Czy skala wyłudzeń w finansach rośnie? Jaka jest rola sektora finansowego w walce z przestępczością gospodarczą? Jak instytucje finansowe mogą się bronić przed zwiększającymi swoją skalę cyberatakami? Czy nowe regulacje okażą się pomocne w walce z nadużyciami? Czy dla sektora finansowego większym zagrożeniem są już cyberataki czy wciąż dominują klasyczne wyłudzenia z wykorzystaniem kradzionego lub fałszywego dokumentu tożsamości? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas siódmej edycji Kongresu Antyfraudowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz firmę doradczą EY.

Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane wyniki najnowszego badania „Nadużycia w sektorze finansowym”, będącego projektem badawczym realizowanym od 7 lat przez EY wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych. Celem badania jest prezentacja problemu nadużyć, z którym walczą firmy z sektora finansowego, ze szczególnym naciskiem na:

  • skalę zjawiska nadużyć,
  • ocenę efektywności wykorzystywanych przez instytucję narzędzi zapobiegania nadużyciom,
  • trudności, z którymi mierzą się instytucje w walce z nadużyciami.

Wyniki tegorocznego badania wskazują, że instytucje sektora finansowego dwukrotnie częściej niż przed rokiem padały ofiarą ataków hakerskich. Jednocześnie odsetek instytucji, które spotkały się z cyberprzestępczością nadal nie jest wysoki. Cyberataki dotykają dwa razy mniej instytucji niż wyłudzenia z wykorzystaniem skradzionego lub fałszywego dokumentu lub informacji – niezmiennie najpowszechniejszego od kilku lat rodzaju nadużyć w sektorze finansowym – podkreśla Marcin Bizoń, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY.

Instytucje działające w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym zgodnie twierdzą, że w walce z wyłudzeniami konieczne jest szybsze działanie oraz większe zrozumienie tego problemu wśród instytucji regulujących rynek. Przygotowały zatem swoiste zestawienie obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie zmian, by działające na polskim rynku podmioty mogły skuteczniej chronić się przez działaniami oszustów. Zostaną one omówione podczas części Kongresu poświęconej regulacjom prawnym, wpływającym na skuteczność prowadzonych przez firmy działań antywyłudzeniowych.

Wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją, gdy biznes zauważa potrzebę należytego traktowania przypadków nadużyć przez organy ścigania. Stosunkowo wciąż niska efektywność postępowań karnych wobec osób bądź podmiotów dopuszczających się oszustwa powoduje bowiem wymierne straty finansowe, które ponoszą firmy – komentuje dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. – A mowa tu o niebagatelnych kwotach, bo aż co trzecia instytucja biorąca udział w tegorocznym badaniu realizowanym przez KPF i EY poniosła straty wynioszące powyżej miliona złotych.

***

O Kongresie

 

Kongres Antyfraudowy to wydarzenie poświęcone problemowi wyłudzeń i fraudów, szczególnie ważnemu dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku.

Wartością Kongresu jest jego ukierunkowanie na praktykę poczynając od identyfikacji wyłudzeń a na skutecznych narzędziach walki z fraudami kończąc. Jet to również forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy osobami, które odpowiadają za skuteczność programów walki z wyłudzeniami.

Kongres jest skierowany do sektora bankowego, sektora leasingowego, ubezpieczeniowego, SKOKów, telekomów oraz przedstawicieli niebankowego sektora pożyczkowego.

Podczas tegorocznej, VII edycji Kongresu odbędą się następujące sesje:

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Nowe regulacje związane z walką z nadużyciami
  • Czy misselling to wyłudzenie?

Data i miejsce wydarzenia: 25 października 2016 r., Hotel Marriott w Warszawie

Szczegóły na: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-antyfraudowy