Co nam dały dwie dekady badania koniunktury?

Co nam dały dwie dekady badania koniunktury?

21 stycznia 2020 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, organizowana przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, pt. „20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym w Polsce”. W dyskusji podsumowującej wydarzenie, dotyczącej przyszłości i możliwych kierunków rozwoju badań nad koniunkturą w bankowości, poprowadzonej przez prof. Elżbietę Adamowicz, głos zabrali: dr Mariusz Cholewa – prezes Biura Informacji Kredytowej, prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Andrzej Roter – prezes Zarządu ZPF.

Konferencję, objętą honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) – prof. Adama Glapińskiego, otworzyły wystąpienia JM Rektora SGH – prof. Marka Rockiego, będącego zarazem dyrektorem Instytutu, prof. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka zarządu NBP, oraz prof. Elżbiety Adamowicz – wieloletniej dyrektor IRG SGH. Podkreślano w nich znaczenie badań koniunktury gospodarczej, w tym badań koniunktury bankowej nie tylko dla rozwoju nauki, ale również dla praktyki gospodarczej.

Dwudziesta rocznica rozpoczęcia przez naukowców skupionych wokół IRG SGH badań koniunktury w bankowości polskiej stała się pretekstem do przedstawienia najnowszych badań w tej dziedzinie, które zaprezentowali liczni badacze z SGH i innych ośrodków (m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i NBP). Podczas konferencji wygłoszono referaty poświęcone teorii i praktyce badań koniunktury gospodarczej, w tym w sektorze bankowym. Odbyła się też debata poświęcona sytuacji w polskiej gospodarce i sektorze bankowym, którą poprowadził ją były minister finansów i szef Komisji Nadzoru Finansowego – dr Stanisław Kluza, a udział wzięli m.in. były prezes ZUS – Zbigniew Derdziuk, prezes Silesia Banku – prof. Józef Myrczek oraz wiceprezes banku PKO BP – Maks Kraczkowski).

Historia współpracy ZPF z IRG SGH w zakresie badania koniunktury na polskim rynku consumer finance jest nieco krótsza niż koniunktury w rynku bankowym, jednak wyniki i tych badań są pożytecznym źródłem wiedzy dla wielu sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez ZPF, a także dla wielu interesariuszy tego rynku. Ich wartość doceniają media, dostarczając uczestnikom rynku solidnej wiedzy, opartej na cokwartalnych badaniach, w kilkuset publikacjach rocznie. Ich wyniki i szczegółowe opracowania budowane na ich podstawie, stały się eksperckim komentarzem do wielu projektów legislacyjnych związanych z rynkiem konsumenckim. Badania koniunktury na pewno się nie „starzeją” – jakkolwiek wydaje się, że w coraz większym stopniu powinny uwzględniać nowy, znaczący czynnik, jakim jest moralność finansowa i postawy jego uczestników w tym obszarze – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF i jednocześnie inicjator stworzenia pierwszego w Polsce Barometru Rynku Consumer Finance, realizowanego wspólnie z IRG SGH od 2006 roku.