Co nas czeka podczas Kongresu KONSUMENT 2019?

Co nas czeka podczas Kongresu KONSUMENT 2019?

Przedstawiciele instytucji i organizacji chroniących konsumentów, izb i stowarzyszeń branżowych, administracji państwowej, legislatorów i regulatorów rynku spotkają się 14 marca 2019 roku, na Kongresie Konsument 2019, organizowanym z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta. To już piąta edycja tego wydarzenia, a Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych po raz kolejny jest jego partnerem. Tegoroczny temat to: Budowanie długofalowych relacji – z perspektywy konsumenta i przedsiębiorcy.

Na etapie pozyskiwania klienta przedsiębiorcy wykazują ogromne zaangażowanie, troskę o potrzeby klientów, indywidualne podejście. Niestety, zdarza się, że nie możemy liczyć na takie traktowanie po zawarciu umowy – na przykład podczas postępowania reklamacyjnego. Czy tak być musi? Zdaniem Federacji Konsumentów – nie. Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają, jak ważne jest zadowolenie ich klientów w dłuższej perspektywie. Tworzą więc oferty, procedury, samoregulacje, a nawet instytucje polubownego rozwiazywania sporów, aby klient był zadowolony. Świadomi sprzedawcy i usługodawcy starają się budować stosunki na zasadach wzajemnej lojalności i zaufania, sięgając często po innowacyjne rozwiązania technologiczne. To dobrze służy obu stronom i całej gospodarce. O takich właśnie pozytywnych rozwiązaniach będą rozmawiać uczestnicy Kongresu Konsument 2019.

Jak co roku dyskusja będzie toczyć się wokół bieżących tematów, wygenerowanych na styku konsumenci i rynek. Będą wskazane nowe trendy i zjawiska, a także warte upowszechnienia działania i rozwiązania podejmowane przez różne sektory rynku.

Jako organizacja konsumencka skupiamy jak w soczewce nie najlepsze doświadczenia konsumenckie. Ale dostrzegamy również wymierne, efektywne i przede wszystkim warte upowszechnienia rozwiązania, które odpowiadają na oczekiwania konsumentów i mogą przyczynić się do rozwiazywania ich problemów. Żebyśmy, jako konsumenci, byli dobrze traktowani nie tylko, gdy kupujemy i płacimy, ale również gdy reklamujemy produkty lub usługi albo potrzebujemy od przedsiębiorcy pomocy w korzystaniu z zakupionych dóbr. Oczekiwania konsumentów oraz proponowane przez biznes rozwiązania zostaną zaprezentowane na Kongresie, nie tylko w trakcie sesji plenarnych, ale również w trakcie 6 sesji warsztatowych, które będą okazją do merytorycznej dyskusji. Kongres zapowiada się więc – znowu! – bardzo ciekawie – zauważa Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów

Kongres Konsument to znakomita okazja do zaproszenia głównych interesariuszy rynku usług finansowych do współpracy w monitorowaniu praktyk biznesowych, stosowanych przez przedsiębiorców i uwrażliwienia ich na potrzebę zgłaszania przypadków naruszeń branżowych kodeksów etycznych.

Partnerstwo KPF w organizacji Kongresu Konsument 2019 to przejaw jakości i dojrzałości osiągniętych relacji pomiędzy organizacją konsumencką i organizacją samorządową z rynku finansowego. To jednocześnie potwierdzenie osiągniętego poziomu wzajemnego zaufania i współpracy, dwóch źródeł kapitału społecznego, na którego niedostatki, niedobory tak często zwracamy uwagę – dodaje Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. – W gonitwie zmian w prawie, dziś, być może bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest rzetelna współpraca wszystkich interesariuszy do uczynienia prawa, również miękkiego, skutecznym. To jest efektywna droga do poprawy jakości życia i ochrony praw konsumentów.

***

Miejsce: Royal Hotel Warsaw▪Warszawa ▪ ul. Grzybowska 45

W programie:

Panele:

  • Dobre praktyki jako narzędzie w budowaniu relacji biznes – konsument
  • Jak zdobywać lojalność konsumenta

Sesje warsztatowe:

  • Zwroty i reklamacje – współpraca biznesu z e-konsumentem
  • Warunki efektywnej samoregulacji (partnerzy KPF i FRRF)
  • Przyszłość relacji z klientem w sektorze ICT – nowoczesne rozwiązania
  • Budowanie trwałych relacji z klientami w erze nowoczesnych technologii na przykładzie sprzedaży bezpośredniej
  • Cyfrowe bezpieczeństwo
  • Rola i zasady działania Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Program wydarzenia (plik PDF)