Co nas czeka podczas VI Kongresu Sektora Pożyczkowego?

11/05/2017

ksp_4

Ubiegły rok był trudny nie tylko dla firm pożyczkowych. Cały sektor finansowy, w tym banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, musiał zmierzyć się nie tylko z wyzwaniami rynkowymi, ale przede wszystkim regulacyjnymi oraz ich konsekwencjami. Po raz pierwszy sektor bankowy musiał zapłacić daninę w postaci „podatku bankowego” oraz zgromadzić środki na wpłaty do funduszu restrukturyzacyjnego. Jak bumerang wracała też sprawa rozwiązania problemu kredytów hipotecznych udzielonych we frankach szwajcarskich. Nic więc dziwnego, że WIG banków przypominał roller coaster. Jak na tle sektora bankowego radził sobie sektor pożyczkowy? W odróżnieniu do banków nie musiał płacić innej kontrybucji niż podatek od instytucji finansowych. Firmom pożyczkowym nie było jednak wcale łatwiej. Ledwo co, bo zaledwie w marcu 2016 r., weszły w życie przepisy, dotyczące maksymalnego kosztu pożyczki, by powrócić w propozycji nowej, bardzo rygorystycznej odsłony w grudniu. Wszystkie te kwestie, jak i szereg innych zagadnień dotyczących sektora omówią uczestnicy organizowanego przez KPF Kongresu Sektora Pożyczkowego. Jego kolejna, szósta już edycja odbędzie się już 25 maja w Warszawie.

Kongres Sektora Pożyczkowego (KSP) to największe cykliczne wydarzenie dla przedstawicieli pozabankowego sektora pożyczkowego, będące jednocześnie miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju tego sektora i jego praktykach biznesowych, regulacjach polskich i europejskich dotyczących tego sektora oraz o innowacjach i usprawnianiu procesów biznesowych.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, pośrednictwa finansowego, doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług, związanych z produktami kredytu konsumenckiego. Przez przedstawicieli branży KSP został uznany za najlepsze wydarzenie roku 2016, za co otrzymał nagrodę Loan Magazine Award.

Jednym z zagadnień, poruszanych podczas tegorocznej edycji Kongresu, będą perspektywy rozwoju rynku pożyczkowego w Polsce.

W tej części wysłuchamy następujących prezentacji wprowadzających:

1) Jakiego wzrostu gospodarczego potrzebuje Polska? – Prof. Dariusz Filar, ekonomista, Uniwersytet Gdański;

2) Dwa rynki – dwie dynamiki rozwoju i zmian strukturalnych – dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

3) Tendencje na rynku kredytowym i pożyczkowym – Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu, BIK S.A.

Komentarze eksperckie wygłoszą zaś: Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.; Andrzej Reterski, Prezes Zarządu, Dom Finansowy QS S.A. oraz Michał Musielak, Prezes Zarządu, Arena Tax Sp. z o.o.

Nie zabraknie oczywiście części poświęconej zmianom regulacyjnym, wdrożonym bądź planowanym dla sektora instytucji pożyczkowych. Jak zwykle organizatorzy zadbali o to, by skupić się na ujęciu polskim, jak i europejskim tego zagadnienia.

W dalszej części firma CRIF Services Sp. z o.o., należąca do grupy CRIF – wiodącego dostawcy informacji kredytowej i zintegrowanych rozwiązań z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarzadzania ryzykiem, wraz z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, przedstawią wyniki prac nad wspólnym projektem, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa sektora finansowego w Polsce.

Projekt ten jest dedykowany dla wszystkich podmiotów rynku finansowego, które prowadzą działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży, w tym banków, pośredników finansowych, firm pożyczkowych, leasingowych i ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązanie ma na celu również podniesienie transparentności i minimalizację działań bądź zachowań, które niekorzystnie wpływają na wizerunek i rozwój branży.

Uczestnicy Kongresu dowiedzą się także o roli i znaczeniu dla sektora instytucji pożyczkowych internetowych giełd wierzytelności. Bazą dla tej prelekcji jest raport „Giełdy wierzytelności w Polsce”, realizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z firmą Big Consulting.

Eksperci z firmy Finalyse omówią z kolei dostępne źródła danych na rynku oraz jakie informacje można w nich znaleźć. Pokażą także proces budowy skutecznego modelu statystycznego, który może przyczynić się do obniżenia kosztów oceny ryzyka kredytowego oraz lepszej jakości portfela, co przekłada się na niższe koszty związane z jego obsługą.

Pożyczkodawcy ponoszą wiele kosztów związanych z pozyskaniem klienta, jego obsługą, a w ostateczności również z windykacją. W tym procesie koszty oceny ryzyka kredytowego stanowią istotny element – mówi Artur Mojecki, Dyrektor Generalny Finalyse.

W dyskusji panelowej, poświęconej zagadnieniu oceny zdolności kredytowej przez instytucje pożyczkowe, wezmą udział zarówno przedstawiciele firm reprezentujących home-lending, jak też pożyczki online oraz dostawcy źródeł danych, co – jak podkreśla Artur Mojecki – zapewnia pełną reprezentacje sektora pożyczkowego.

W tym zróżnicowanym gronie panelistów porozmawiamy na temat istotności danych zewnętrznych w ocenie ryzyka oraz wpływie kosztów oceny ryzyka kredytowego na rentowność pożyczki. Paneliści przestawią swoje doświadczenia w korzystaniu z modeli budowanych w oparciu o posiadane dane, wadach i zaletach stosowanych rozwiązań. Podyskutujemy też o korzystaniu z zaawansowanych technik modelowania opartych o sieci neuronowe czy drzewa decyzyjne – dodaje Artur Mojecki.

Sporo uwagi zostanie poświęcone także wizerunkowi niebankowych instytucji pożyczkowych w Polsce i rekomendacjom na rzecz jego wzmocnienia. W tej części uczestnicy wysłuchają prezentacji Sławomira Moraczyńskiego, Dyrektora ds. strategii i rozwoju, Motion Brand Sp. z o.o. oraz dyskusji panelowej z udziałem Doroty Karczewskiej, Wiceprezes, UOKiK; Agnieszki Wachnickiej, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego; Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; Jarosława Ryby, Prezesa Zarządu Związku Firm Pożyczkowych oraz Moniki Zakrzewskiej, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.