Co nas czeka w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w walce z nadużyciami?

Co nas czeka w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w walce z nadużyciami?

W ostatnich latach skala nadużyć w sektorze finansowym rośnie lawinowo. Coraz częściej mamy do czynienia z kradzieżami tożsamości, przejmowaniem rachunków czy działaniem zorganizowanych grup przestępczych. Fałszywe zdjęcia ludzkiej twarzy czy odciski palców, tworzone przez AI, umożliwiają wykorzystanie syntetycznych tożsamości. Przestępcy są dobrych kilka kroków przed organami ścigającymi nadużycia.

Na najbliższym Kongresie Antyfraudowym, organizowanym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych, odbędzie się panel poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w walce z nadużyciami. Zaproszeni eksperci podyskutują między innymi o tym, które technologie analityczne są obecnie wykorzystywane przez banki i inne instytucje w walce z nadużyciami, a które banki będą wykorzystywały za 10 lat.

W erze cyfrowej transakcje można wykonywać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia. Co więcej, wraz z demokratyzacją płatności, otwartą bankowością i natychmiastowymi płatnościami na całym świecie, wolumen operacji i ich szybkość eksplodowały, co utrudnia wykrycie nieuczciwych zachowań. Wykorzystanie zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji staje się nieodzowne, by odwrócić ten trend. Tylko czy tylko takie metody będą wykorzystywać jedynie instytucje finansowe czy także przestępcy? – zastanawia się Marcin Nadolny, Head of Regional Fraud & Security Practice SAS Institute, moderator panelu.

W panelu wezmą udział znakomici eksperci z Polski i z zagranicy, reprezentujący świat najnowszych technologii sztucznej inteligencji, jak również praktycy antyfraudowi z doświadczeniem bankowym i policyjnym. Zastanowią się oni nad tym, jakiego rodzaju dane można zbierać i analizować aby przeciwdziałać przestępcom, a jakich nie można. Podejmą się również próby odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy już gotowi na totalną inwigilację tylko dlatego, żeby bronić się przed przestępcami. Nie zabraknie też spojrzenia na tę kwestię z punktu widzenia ochrony podstawowych wolności i prawa do prywatności.