CRIF Poland nagrodzony tytułem Innowacyjna Firma 2020

CRIF Poland zdobył nagrodę Gazety Finansowej za międzysektorowe rozwiązanie przeciwdziałania wyłudzeniom Credit Check – Platforma Weryfkacji Klienta.

Nagroda jest efektem systematycznie budowanej wiedzy o potrzebach branży finansowej w Polsce, co pozwala CRIF na konkretne działania w zakresie rozwiązań technologicznych i wspólne przygotowanie takich narzędzi, które minimalizują nadużycia.

Platforma Weryfkacji Klienta stanowi platformę wymiany danych o historii transakcji. Głównym założeniem platformy jest wzmocnienie procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom. Rozwiązanie  umożliwia przypływ informacji na temat klientów, szczególnie tych nierzetelnych. Tego typu rozwiązania pozwalają na odciążenie działu ryzyka instytucji finansowej od monitorowania setek, a nawet tysięcy transakcji, często na niewielkim wolumenie, gdzie nadmierne zaangażowanie czynnika ludzkiego będzie nierentowne.

Więcej informacji: https://www.crif.pl/produkty/credit-check-platforma-weryfikacji-klienta/