Crowdfunding – stymulant przedsiębiorczości

Crowdfunding – stymulant przedsiębiorczości

O crowdfundingu, czyli finansowaniu społecznościowym, jako nowym zjawisku w przestrzeni publicznej, mówi Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF i zarazem Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS. Wywiad jest zapowiedzią wystąpienia w konferencji „Finanse w Internecie”. Jednocześnie wkrótce na portalu PRNews.pl pojawi się obszerny komentarz Marcina Czugana dotyczący tej problematyki.

Często finansowanie społecznościowe, jak w Polsce określa się crowdfunding, jest utożsamiane ze zbiórką społeczną. Dlaczego jest to błędem? Jakie najważniejsze cechy odróżniają obie formy pozyskiwania środków?

Granica pomiędzy zbiórką społeczną, inaczej zbiórką publiczną, a finansowaniem społecznościowym jest bardzo płynna, czasami wręcz niedostrzegalna, stąd obie te formy pozyskiwania środków pieniężnych często są ze sobą mylone. Podkreśla się, iż w przypadku zbiórki publicznej, darczyńca nie otrzymuje ekwiwalentu za swoją kontrybucję, natomiast w przypadku finansowania społecznościowego, coraz częściej finansujący uzyskują świadczenie w następstwie swojego wkładu. Ja jednak zwróciłbym uwagę na aspekt regulacyjny – zbiórka publiczna posiada samoistną podstawę prawną w postaci ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o prowadzeniu zbiórek publicznych, crowdfunding, do tej pory nie został prawnie uregulowany i nie posiada samodzielnej podstawy prawnej.

Crowdfunding nie podlega ustawie o zbiórkach publicznych. Jakim zatem regulacjom podlega?

To trudne pytanie, bowiem jak wskazałem, nie ma w Polsce dedykowanej temu zjawisku regulacji, a tym samym należy stosować odpowiednio przepisy istniejących aktów prawnych, które swoim charakterem nie zawsze pasują do tej formy aktywności. Mówimy tu o przepisach Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej i oczywiście przepisach ustaw podatkowych.

Jakie są założenia unijne w sprawie regulacji nowego zjawiska, a jak wygląda sytuacja w Polsce?

Na poziomie unijnym zaczęto dostrzegać crowdfunding jako niezwykle istotne zjawisko, stanowiące swoisty pomost dla projektów typu start-up, a tym samym mogące stać się stymulantem przedsiębiorczości. Komisja Europejska aktualnie przygląda się tej formie finansowania, analizuje czy potrzebne są jednolite ramy prawne w UE dla wsparcia tych, którzy tworzą platformy crowdfunding oraz by zredukować ryzyko inwestorów, finansujących projekty. Podczas II edycji konferencji „Finanse w Internecie” opowiem jakie zalety i ryzyka dostrzega Komisja Europejska w crowdfundingu i czego w aspekcie regulacyjnym możemy się spodziewać w odniesieniu do tego zjawiska.